foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Oficjalna strona internetowa

Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie

Polish English French German Italian Spanish

Gimnazjum

gimnazjum logo

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

az1     az2

aparat

Styczeń i luty to czas, kiedy uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami propagują różne formy aktywności fizycznej. Jedną z nich jest uprawianie sportów zimowych. Dzieci z klasy II pod opieką pani Agnieszki Godlewskiej i rodziców pani Iwony Fercho, pani Edyty Daszewskiej-Kowalak i pani Agnieszki Kowalewskiej-Bloch pojechali na lodowisko do Ostrowi Mazowieckiej.

otylosc1     otylosc2

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością, który jest obchodzony 24 października, uczniowie wraz z nauczycielami poruszyli  problem nadwagi u Polaków i jej związek z chorobami nowotworowymi.

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób zmagających się z nadwagą i otyłością.
Przyczyny tego stanu rzeczy to przede wszystkim siedzący tryb życia, brak ruchu i niezdrowe odżywianie.

Uczniowie uświadomili sobie, że  otyłość to choroba cywilizacyjna, na którą zapada coraz więcej osób. Jest drugim po paleniu tytoniu powodem występowania poważnych problemów zdrowotnych. Szczególnie niepokojące są statystyki dotyczące nadwagi u dzieci. W Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek dzieci z nadwagą wzrósł.

Popularyzacja oraz promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowych nawyków, takich jak prawidłowa dieta i aktywność fizyczna, pozwolą im uniknąć problemów ze zdrowiem w przyszłości. Prowadząc zdrowy styl życia, szczególnie od najmłodszych lat, możemy ograniczyć ryzyko zachorowania na choroby.

Uczniowie stworzyli swój idealny plan dnia z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, zapotrzebowania kalorycznego oraz aktywności fizycznej.

1

W Europie otyłość osiągnęła rozmiary epidemii. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania to w roku 2010 w Europejskim Regionie WHO około 150 milionów dorosłych (20% populacji) i 15 milionów dzieci i nastolatków (10% populacji) będzie otyłych. Obecnie, w większości krajów, 30% - 80% dorosłych ma nadwagę. Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że liczba osób z nadwagą w poszczególnych krajach Regionu waha się od 28% mężczyzn w Uzbekistanie do 66% w Irlandii. Liczba stwierdzonych przypadków otyłości mieści się w przedziale pomiędzy 13%  (Portugalia) a 23% (Finlandia). Problem ten w różnym stopniu dotyczy różnych państw, grup społecznych, kobiet i mężczyzn, jednak w niemalże wszystkich częściach Europy liczba osób otyłych wzrasta.

2

Dzieci w sposób szczególny są zagrożone otyłością. W Europejskim Regionie WHO nadwaga jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. Obecnie około 20% dzieci ma nadmierną masę ciała, a jedna trzecia z nich to dzieci otyłe. Szacuje się, że do roku 2010 jedno dziecko na dziesięć będzie otyłe. U dzieci otyłych występuje znacznie wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, problemów ze snem, jak również problemów psychospołecznych. Najbardziej jednak niepokoi to, że najprawdopodobniej dzieci te pozostaną otyłe także po osiągnięciu dorosłości i będą miały zwiększone ryzyko zachorowania na choroby prowadzące do obniżenia jakości i długości ich życia. Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii prognozuje, że jeśli aktualny trend utrzyma się, to do roku 2050 średnia długość życia mężczyzn zmniejszy się o pięć lat.

Utrzymujące się przez całe życie nawyki żywieniowe i związane z aktywnością fizyczną nabywane są w przede wszystkim w dzieciństwie.

3

Otyłość jest rezultatem niepożądanego przyrostu masy ciała, spowodowanego dodatnim bilansem energetycznym – spożywaniem większej ilości kalorii niż jest zużywane przez daną osobę. Ludzie otyli mają zwiększone ryzyko rozwoju wielu poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca insulinoniezależna (typu 2), choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i udary mózgu, choroby pęcherzyka żółciowego, niektóre rodzaje raka (raka endometrium, jajników, piersi, szyjki macicy, prostaty, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, trzustki, wątroby i nerek) oraz pojawienia się problemów psychospołecznych.

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem stanu odżywienia, pozwalającym określić występowanie otyłości, jest wskaźnika masy ciała (BMI Body Mass Index). BMI to stosunek masy ciała wyrażony w  kilogramach do wzrostu mierzonego w metrach podniesionego do kwadratu (BMI = masa ciała kg/ wzrost  m 2).  W przypadku osób dorosłych prawidłowy BMI mieści się  w przedziale od 18,5 do 24,9.

BMI równy bądź większy niż 25, ale mniejszy niż 30 wskazuje na nadwagę, zaś równy bądź wyższy niż 30 – na otyłość. W Europejskim Regionie WHO nadmierna masa ciała stanowi przyczynę jednego miliona zgonów rocznie.

4

Społeczne koszty otyłości są ogromne. W Europejskim Regionie WHO aż do 6% wydatków na zdrowie ponoszone jest na leczenie chorób osób dorosłych spowodowanych właśnie otyłością. Na przykład w Hiszpanii całkowite koszty, powiązane z otyłością szacowane są na kwotę około 2,5 miliarda EUR rocznie. Dane ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała, roczne wydatki na opiekę zdrowotną osób otyłych są o 36% wyższe. Ludzie otyli, między innymi z powodu złego stanu zdrowia, są dużo częściej nieobecni w pracy. W ostatecznym rozrachunku należy również uwzględnić inne koszty społeczne, takie jak na przykład osiąganie słabych wyników w szkole czy też dyskryminacja w miejscu pracy.

5

W większości krajów Europejskiego Regionu WHO otyłość jest dużo częstsza w środowiskach najuboższych, które charakteryzują się niższym dochodem, niższym poziomem wykształcenia i gorszym dostępem do opieki. Przypuszcza się, że otyłość jest z jednej strony wyrazem nierówności, a z drugiej strony dodatkowo ją pogłębia. Stanowi to swoiste błędne koło. Wybory dotyczące racjonalnego  odżywiania się i aktywności fizycznej dokonywane przez ludzi (w szczególności tych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji życiowej) podlegają ograniczeniom strukturalnym, społecznym, organizacyjnym, finansowym i innym. Na przykład we Francji porcja owoców i warzyw dostarczająca 100 kilokalorii, ma około pięć razy wyższą wartość odżywczą niż równoważna pod względem energetycznym ilość innej żywności, ale jest także pięć razy droższa. Ludzie posiadający niskie dochody mają zwykle ograniczony dostęp do obiektów sportowych i klubów fitness, a okolice, w których mieszkają nie zawsze sprzyjają podejmowaniu aktywności fizycznej. Badania wskazują, że w szybko rozwijających się uboższych krajach występuje gwałtowny wzrost liczby przypadków otyłości. Najwięcej otyłych żyje natomiast w krajach zamożniejszych, które charakteryzują się większą przepaścią pomiędzy dochodami bogatych i biednych.

6

Przyczyny epidemii otyłości są złożone. Wiele zjawisk składa się na pojęcie tzw. „środowiska sprzyjającego otyłości”. Są to przede wszystkim takie czynniki jak polityka gospodarcza, struktura współczesnego społeczeństwa, rozwój społeczno-ekonomiczny (większa liczba osób mieszkająca w miasteczkach i miastach, jeżdżąca samochodami, prowadząca siedzący tryb życia w pracy i w domu, kupująca żywność przetworzoną itd.) W Europejskim Regionie WHO dwie trzecie populacji mieszka w miastach i miasteczkach i liczba ta stale wzrasta. Stąd też winą za nadwagę i otyłość nie należy obarczać wyłącznie pojedynczych osób.

7

W ostatnich dziesięcioleciach nasze nawyki żywieniowe uległy znacznym zmianom. W miarę upływu lat wzrastała łączna ilość dostępnej żywności. Kobieta w celu utrzymania swojej masy ciała powinna  spożywać dziennie średnio 2000 kalorii, a mężczyzna 2500 kalorii. W 1961 roku dzienna ilość kalorii na osobę wynosiła 2300. W roku 1998 liczba ta wzrosła do 2800, a około roku 2015 prawdopodobnie przekroczy 3000. Towarzyszy temu spadek cen żywności – pomiędzy 1960 a 2000 rokiem ceny realne ryżu, pszenicy, kukurydzy, tłuszczów i cukru spadły o około 60%. Na początku XX wieku spożycie cukru wynosiło mniej niż 5 kg rocznie na osobę, natomiast w dzisiejszej Europie utrzymuje się w przedziale pomiędzy 40 a 60 kg. Jednocześnie ludzie nie jedzą dostatecznej ilości owoców i warzyw. Z ankiety przeprowadzonej niedawno przez Europejskie Biuro WHO wynika, że zaledwie 30% chłopców i 37% dziewcząt w wieku od 13 do 15 lat spożywa owoce każdego dnia.

8

W Europie Zachodniej aktywność fizyczna, co najmniej dwóch trzecich dorosłej populacji nie jest zadowalająca i jej poziom ciągle się obniża. WHO zaleca osobom dorosłym przynajmniej 30 minut dziennie umiarkowanej aktywności fizycznej. Może ona przyjmować formę spaceru, jazdy na rowerze, prac domowych, prac w ogrodzie, tańca, chodzenia po schodach lub uprawianie sportów. Dzienna aktywność fizyczna dzieci powinna być zróżnicowana i trwać co najmniej 60 minut dziennie.

Środowisko, w którym żyjemy – dom, szkoła, miejsce pracy, środki transportu itd. – często zniechęcają do aktywności fizycznej. Szacuje się, że w Europie, w połowie przypadków, samochody są używane do pokonania trasy nie przekraczającej 5 km. Tę samą odległość można pokonać rowerem w ciągu 15-20 minut,  a pieszo w ciągu 30-50 minut. Badania przeprowadzone ostatnio w Danii i Wielkiej Brytanii pokazują, że regularna i umiarkowana aktywność fizyczna może wydłużyć życie człowieka o 3-5 lat.

9

Program ograniczenia epidemii otyłości powinien obejmować dwie strategie. Pierwszą z nich jest promowanie zdrowego żywienia, co oznacza zmniejszenie spożycia tłuszczów i cukru oraz zwiększenie konsumpcji warzyw i owoców. Druga polega na zwiększeniu poziomu aktywności fizycznej. Żywność sprzyjająca racjonalnemu żywieniu powinna być tańsza i łatwiej dostępna w sklepach, miejscach pracy i stołówkach szkolnych. Nie należy promować żywności i napojów wysokoenergetycznych. Należy ograniczyć ich dostępność oraz zastąpić je niskoenergetycznymi produktami o wysokiej wartości odżywczej. Wszystkim ludziom należy ułatwiać i umożliwiać podejmowanie codziennej aktywności fizycznej (chociażby poprzez wykorzystanie aktywnych metod przemieszczania się) poprzez wdrażanie programów realizowanych w szkołach i zakładach pracy. Zmiana zachowań wymaga aktywnego uczestnictwa sektora publicznego (w tym handlu, rolnictwa, zdrowia, transportu, pracy, gospodarki przestrzennej, edukacji i sportu) samorządów i społeczności lokalnych oraz prywatnych przedsiębiorców z branży spożywczej i supermarketów. Olbrzymią rolę w promowaniu zdrowego stylu życia pełnią media. Z zachęcania ludzi do zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej płyną ogromne korzyści, które wykraczają poza sferę zdrowia, obejmując inne dziedziny gospodarki i rozwoju krajów.

10

WHO wspiera działania poszczególnych krajów na rzecz walki z otyłością. W 2004 roku Państwa Członkowskie przyjęły dokument pt. Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia.  Celem realizacji Strategii jest poprawa zdrowia publicznego poprzez racjonalizację sposobu żywienia  i odpowiednią aktywność fizyczną. W strategii omówiono rolę systemów zdrowia; politykę rolną i politykę żywienia; politykę fiskalną; systemy kontroli i monitoringu; edukację konsumentów i konsumenckie systemy informacyjne (w tym marketing, oświadczenia zdrowotne i znakowanie produktów); oraz te aspekty polityki szkolnej, transportowej i miejskiej, które w znaczący sposób wpływają na wybory związane z żywieniem i aktywnością fizyczną. Europejski Region WHO jest w tej dziedzinie liderem, podejmując  działania na rzecz dialogu pomiędzy politykami, ekspertami w dziedzinie zdrowia, przedsiębiorstwami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami  międzynarodowymi i mediami.

W Polsce problem nadwagi i otyłości jest również bardzo aktualny.

W ostatnio przeprowadzonych badaniach WOBASZ, które oceniało między innymi częstość występowania nadwagi i otyłości wśród Polaków, wykazano, że nadwaga częściej dotyczy mężczyzn (40.4%) niż kobiet (27.9%). Natomiast częstość występowania otyłości w Polsce u kobiet i u mężczyzn jest podobna, wynosząc 20,2% i 20,6% odpowiednio. Ta sytuacja spowodowana jest przede wszystkim niekorzystnym modelem żywienia charakteryzującym się wysokim spożyciem tłuszczów (38-41%) ogółu spożywanych kalorii) oraz niską aktywnością fizyczną.

Wśród polskich dzieci nadwagę rozpoznano u 9.7% 13-letnich chłopców i 3.9% 13-letnich dziewcząt.

Na przykład, w innych krajach europejskich częstość występowania nadwagi u dzieci w tej samej grupie wiekowej wynosi

Francja - dziewczęta - 7.9%, chłopcy - 11.8%

Finlandia - dziewczęta –9.8%; chłopcy –12.8%,

Niemcy – dziewczęta – 7.2%, chłopcy – 11.9%.

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie przygotowuje obecnie realizację „Narodowego programu zwalczania otyłości i chorób przewlekłych poprzez poprawy żywienia i aktywności fizycznej”.

Pogram ten realizuje się w następujących kierunkach działalności:

-        Edukacja społeczna. (Edukacja w szkołach, na uniwersytetach, etc.)

-        Poprawa norm narodowych żywienia ( np. poprawa jadłospisów w szkołach)

-        Poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie.

 Źródło: http://www.who.int

serce

Pamiętaj o sercu, miej serce dla serca…

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

Światowy Dzień Serca jest to święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca (WHF) z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF-u.

W naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Serca, który miał na celu  zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. Uczniowie przypomnieli sobie elementy budowy serca, prawidłową wartość pulsu i ciśnienia zdrowego człowieka,  mechanizm pracy serca, zaplanowali i przeprowadzili doświadczenie wykazujące korzystny wpływ wysiłku fizycznego na zmianę tętna i ciśnienia krwi.

Szkolny koordynator: Anna Skalik, wz. Martyna Rólka

Nauczyciele:  pani Agnieszka Godlewska

                      pani  Małgorzata Malicka

                      pani Lidia Pazik

                      pani Mirosława Dziełak

                      pan Przemysław Gozdowski     

                      pani  Małgorzata Wójcicka

                      pani Anna Traczyk               

                      pani Barbara Wojciechowicz

                      pan Wojciech Pawłowski

Przedstawiciel rodziców: pani Joanna Rydel

Przedstawiciel uczniów: Wiktoria Budna

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZADANIA

 

 

 

dyp1     dyp2

lekki

Uczniowie kl. „0” oraz klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie wezmą  udział w V edycji projektu „Lekki tornister”. W ramach projektu przeprowadzane zostaną  w poszczególnych klasach zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez Organizatora. Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat: prawidłowej postawy ciała, miejsca wygodnego do nauki, ćwiczeń na zdrowy kręgosłup oraz prawidłowej wagi plecaków. W szcze­gól­no­ści zwracana będzie uwaga na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i związane z tym ryzyko powstania wad postawy.

Informacje dla rodziców oraz relacje z zajęć będą zamieszczane na facebooku Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

 

Zgod­nie z zale­ce­niami Głów­nego Inspek­tora Sani­tar­nego, waga tor­ni­stra nie powinna prze­kra­czać 10–15 % masy ciała dziecka. Z prze­pro­wa­dzo­nych przez nas badań wynika jed­nak, że co drugi uczeń w wieku wcze­snosz­kol­nym nosi za ciężki ple­cak.

Zbyt ciężki plecak:

  • Co drugi uczeń w wieku 6–9 lat nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka;
  • Problem przeciążonych plecaków w największym stopniu dotyka najmłodszych dzieci;
  • 1 KG – średnio ponad tyle zbędnych rzeczy znajduje się w tornistrze ucznia szkoły podstawowej;
  • 1,94 kg – tyle ważył najcięższy PUSTY plecak;
  • 77% zawartości tornistra stanowiły przedmioty zbędne u jednego badanego trzecioklasisty;
  • nawet 6–7 kg waży plecak dziecka objętego edukacją wczesnoszkolną!

Czym to grozi?

Złe nawyki, związane z noszeniem zbyt wielkiego balastu na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Dlaczego to takie ważne u dzieci w wieku 6–9 lat?

Ponieważ w młodszym wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. Rozpoczynając naukę, maluch zmienia swój dotychczasowy tryb życia. Spędza w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – dziennie od 4 godzin wzwyż. Nierzadko stolik nie do końca jest przystosowany do potrzeb ucznia. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane wysiłkiem umysłowym i nieprawidłowe ustawienie ciała staje się faktem. Ponadto dziecko w wieku 6–9 lat charakteryzuje się ogromną biologiczną potrzebą ruchu, w związku z czym zamiast grzecznie siedzieć w ławce/przy biurku, wierci się i przechyla. W okresie tym następuje również wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku z czym maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.

Kto za to odpowiada?

Przede wszystkim opiekunowie dzieci wczesnoszkolnych (rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, wychowawcy), którzy powinni przekazać dziecku podstawowe informacje o profilaktyce wad postawy, zapewnić odpowiednie stanowisko pracy, kontrolować zawartość tornistrów oraz dbać o aktywność fizyczną maluchów.

Jak temu przeciwdziałać?

Jak temu przeciwdziałać? Stosując się do naszych wskazówek (patrz: kolejny artykuł)

Informacje ze strony - http://lekkitornister.org/infopunkt/dla-rodzica/problem-ciezkich-plecakow/

2019 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved