foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

DYREKTOR

Dariusz Adam Morawski

mgr inż. budownictwa - Politechnika Warszawska

studia podyplomowe informatyka - Uniwersytet Warszawski

studia podyplomowe matematyka - Wyższa Szkoła Pawła Włodkowica w Płocku

kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

rozpoczęcie pracy pedagogicznej w 1989r.

 

WICEDYREKTOR

Agnieszka Godlewska

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

 

kadra2

Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie

L.p.

Nazwisko
 i imię
nauczyciela

Stopień awansu zawodowego

Wykształcenie

Dodatkowe kwalifikacje

1.

Morawski Dariusz Adam 

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr inż. 

budownictwo

- studia podyplomowe w zakresie informatyki 

- studia podyplomowe w zakresie matematyki 

- kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

2.

Godlewska Agnieszka

nauczyciel

dyplomowany

mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

- studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

3.

Bobrowski Hubert Jerzy

nauczyciel kontraktowy

mgr psychologii

- studia podyplomowe w zakresie kwalifikacji nauczycielskich, przygotowania pedagogicznego

4.

Brzostek Anna

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr filologia polska

5.

Chełmicka Iwona

nauczyciel kontraktowy

wyższe lic.

filologia polska, specjalność nauczycielska (język polski i edukacja zintegrowana),

- studia podyplomowe z zakresu metodyki prowadzenia warsztatów artystycznych (muzyki),

studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej

6.

Dziełak Mirosława Barbara

nauczyciel

dyplomowany

mgr pedagogiki

w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

-kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

- studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

7.

Dziarska Milena

nauczyciel kontraktowy

wyższe mgr, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, 

- studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

8.

Gozdowski Przemysław

nauczyciel

kontraktowy

SN wychowanie fizyczne

9.

Kuśmierczyk Justyna

nauczyciel mianowany

wyższe mgr

wychowanie fizyczne

- studia podyplomowe z zakresu biologii z higieną człowieka i ochroną środowiska, 

- studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

10.

Krajewski Dariusz

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr, teologia, teologia ogólna

11.

Lesińska Karolina

nauczyciel kontraktowy

wyższe mgr,

pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, edukacja integracyjna i włączająca

- studia podyplomowe z zakresu plastyki, historii sztuki

12.

Malicka Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

wyższe  mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

- studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii w gimnazjum i w szkole średniej

- studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo- medialną

- studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

13.

Modzelewska Monika

nauczyciel

kontraktowy

wyższe mgr  pedagogika resocjalizacyjna

Studia podyplomowe w zakresie:

- filologia polska

- pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna

- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

- taniec i rytmika

14.

Orłowska Daria

nauczyciel

kontraktowy

wyższe mgr bezpieczeństwo wewnętrze, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

15.

Pawelczyk Lidia Edyta

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr

mgr ekonomii

-mgr filologii angielskiej

- studia podyplomowe w zakresie teorii i praktyki tłumaczeń języka angielskiego

16.

Pawłowski Wojciech

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr

pedagogika

-studia podyplomowe w zakresie informatyki.

-studia podyplomowe w zakresie fizyki  
z zastosowaniem technologii informacyjnych

-studia podyplomowe w zakresie technik multimedialnych i grafiki komputerowej

17.

Pazik Lidia

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

18.

Pazik Małgorzata

nauczyciel

dyplomowany

-wyższe zawodowe  pedagogika wczesnoszkolna

-mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

-studia podyplomowe w zakresie blokowego nauczania przyrody

19.

Podolak Iwona

nauczyciel mianowany

wyższe mgr

nauczanie jęz. niemieckiego,

dydaktyka języków obcych

-studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej

20.

Podrażka Bożena

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr pedagogika

-studia podyplomowe w zakresie geografii

21.

Podrażka

Izabela

nauczyciel mianowany

wyższe mgr teologia

22.

Rólka Martyna

nauczyciel mianowany

wyższe mgr, biologia

- studia podyplomowe z zakresu chemii, 

- studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego,

23.

Skalik Anna  Dorota

nauczyciel

dyplomowany

wyższe mgr pedagogika

w zakresie nauczania początkowego

-kurs terapii pedagogicznej

-studia podyplomowe w zakresie wychowania plastycznego- plastyki

-studia podyplomowe w zakresie matematyki

- studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

24.

Skarzyńska Aleksandra

nauczyciel

kontraktowy

wyższe mgr, nauczanie języka angielskiego, filologia

25.

Trembowski Remigiusz

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr historia

-studia podyplomowe w zakresie techniki

- studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

26.

Włodarczyk Jolanta

nauczyciel mianowany

-wyższe zawodowe edukacja początkowa

-mgr  pedagogiki

w zakresie kształcenia zintegrowanego

-studia podyplomowe w zakresie pedagogiki rewalidacyjno-terapeutycznej

-studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

27.

Wojciechowicz Barbara

nauczyciel dyplomowany

wyższe mgr filologii polskiej

-studia podyplomowe w zakresie historii

28.

Zyra Sławomir

nauczyciel dyplomowany

wyższe zawodowe

licencjat wychowanie fizyczne

-kurs z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

- kurs z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

2023 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved