foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

zak1     zak2

aparat

"W Was jest nadzieja, 

ponieważ Wy należycie do przyszłości, 

a zarazem przyszłość do Was należy".

Jan Paweł II

Dnia 21 czerwca 2024r. społeczność ZPO w Wąsewie wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2023/2024. Na początku pan dyrektor, Dariusz Morawski, przywitał wszystkich przybyłych gości: pana Rafała Kowalczyka – byłego wójta gminy Wąsewo, a obecnie radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, panią Urszulę Nadratowską – wójta gminy Wąsewo, pana Tadeusza Bąka – przewodniczącego Rady Gminy Wąsewo, ks. Leszka Rukata – proboszcza parafii Wąsewo, ks. Leszka Jastrzębia – wikariusza parafii Wąsewo, panią Urszulę Zalewską – prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie, panią Iwonę Fercho – przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie, wszystkich rodziców, panią wicedyrektor - Agnieszkę Godlewską, wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów, szczególnie ósmoklasistów.

W uroczystości brał udział poczet sztandarowy szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn państwowy. Następnie dokonano zmiany w składzie pocztu sztandarowego. Podziękowano Mikołajowi Fercho, uczniowi kl. VIII, za godne reprezentowanie szkoły. Jego miejsce zajął Szymon Gajewski, uczeń kl. VII. Po dokonaniu zmiany pani Agnieszka Godlewska - wicedyrektor szkoły, pan Remigiusz Trembowski - opiekun pocztu sztandarowego, wraz z delegacją uczniów z kl. VIII udali się pod pomnik Papieża Jana Pawła II - patrona ZPO w Wąsewie w celu złożenia kwiatów.

Następnie pan dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w kształcenie i wychowywanie przyszłych pokoleń. Zwrócił się także do absolwentów, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. Zaznaczył, aby nie zapominali o wartościach przekazywanych w trakcie edukacji w ZPO w Wąsewie. Następnie głos zabrali goście, którzy podziękowali nauczycielom za trud wkładany w edukację dzieci i młodzieży, gratulowali uczniom osiągniętych wyników. Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała gronu pedagogicznemu za cały rok pracy i serce, jakim obdarzali wszystkie dzieci. 

W dalszej części spotkania pan dyrektor wraz z gośćmi i wychowawcami wręczyli uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, nagrody książkowe i dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzicom - za wyjątkową postawę i poczucie odpowiedzialności za dziecko -  listy gratulacyjne. 

Następnie wręczono nagrody za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, 100% frekwencję i czytelnictwo. Podsumowano także osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendia za wysokie osiągnięcia. Pan Sławomir Zyra, nauczyciel wychowania fizycznego, wraz z panem dyrektorem wręczyli puchar najlepszym sportowcom w Powiatowych Igrzyskach Szkolnych – Julii Szydlik i Michałowi Dudkowi, uczniom kl. VIII. W międzyklasowych rozgrywkach sportowych kl. I – III Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie otrzymała kl. II, wychowawca - pani Monika Modzelewska, w kategorii kl. IV – VI zdobyła kl. VI, wychowawca - pan Sławomir Zyra, w kategorii kl. VII – VIII otrzymała kl. VIII, wychowawca - pani Anna Brzostek. Nagrody zostały wręczone również uczniom, którzy ustanowili rekordy sportowe szkoły. Po rozdaniu nagród za osiągniecia sportowe, przyznano nagrody za II Mistrzostwa Szkoły w Rozgrywkach Szachowych. Wręczono także dyplomy i medale za godne reprezentowanie szkoły w powiatowych i międzypowiatowych zawodach sportowych.

Pan dyrektor złożył również serdeczne podziękowania uczniom, którzy angażowali się w działalność kół zainteresowań. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali uczniowie działający w kołach: wokalnym, teatralnym, CARITAS. Uczniowie kl. VIII dodatkowo otrzymali statuetki za wieloletnią pracę i zaangażowanie (Julia Szydlik, Zuzanna Rupińska, Błażej Kowalak, Mikołaj Fercho).  

Nie zabrakło podziękowań dla osób współpracujących ze szkołą, dzięki którym możliwa była realizacja celów i zamierzeń. Zaangażowanie, wsparcie i życzliwe słowa, w szczególny sposób przyczyniały się do realizacji działań mających na celu dobro wszystkich uczniów. Następnie pan dyrektor wraz z wychowawcami klas podziękował rodzicom, którzy aktywnie i bezinteresownie uczestniczyli w życiu szkoły oraz wychodzili z inicjatywą różnorodnych działań. Wszystkim zaangażowanym w edukację młodego pokolenia życzył dużo zdrowia, zadowolenia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

W tym uroczystym dniu uczniowie kl. VIII świadectwa, pamiątkowe nagrody i gratulacje z okazji ukończenia szkoły otrzymali z rąk pana dyrektora i wychowawcy w trakcie akademii. Wyróżniony został Mikołaj Fercho, który zdobył tytuł „Najlepszego Absolwenta 2023/2024 Roku”. Za wysokie osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w życie szkoły dostał pamiątkową statuetkę absolwenta. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przez uczniów klasy ósmej uroczystego ślubowania. 

Na koniec wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez absolwentów szkoły pod kierunkiem pani Anny Brzostek i pani Iwony Chełmickiej, podczas której młodzież w sposób szczególny podziękowała społeczności szkolnej za wspólnie spędzone lata. Słowa podziękowania skierowali do pana dyrektora, pani wicedyrektor, nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych. Zaakcentowali, że czas spędzony w murach szkoły był  niezwykły i zawsze pozostanie w ich pamięci. Podziękowali za trud wkładany w ich edukację i wychowanie, za nieustanne motywowanie do odkrywania świata nauki, wskazywanie pozytywnych wartości, troskę i okazywaną życzliwość. Ciepłe słowa skierowali też do rodziców, którzy zawsze ich wspierali i zabiegali o to, by stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki. W ramach podziękowania wręczyli najbliższym własnoręcznie wykonane serduszka z płynącymi z serca życzeniami. 

Absolwenci w trakcie wystąpienia przytoczyli słowa Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Zadeklarowali, że zawsze będą pamiętali zasady wpojone w szkole i wcielali je w życie.

2024 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved