foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

kr1     kr2

kr3     kr4

Dnia 16 lutego 2024r.  uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych wzięli udział w Powiatowym Konkursie „Bardzo Młody Rolnik” Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie w Zespole Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie, konkurs wiedzy pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Aleksandra Szczepanik, Bartosz Grądzki oraz Błażej Poliński.

Celami konkursu było promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w tym zakresie, pobudzanie twórczego myślenia oraz wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w rolnictwie, wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia, promowanie pracy szkół i nauczycieli.

II miejsce w konkursie zajął Bartosz Grądzki z klasy VII.

Nagrody dla zwycięzców były ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali także nagrody sponsorowane przez Wójta Gminy Czerwin Pana Grzegorza Długokęckiego oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Czerwinie.

Uczniów do konkursu przygotowała Pani Martyna Rólka.

Gratulujemy!

2024 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved