foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

zak1     zak2

aparat

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,

wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Ks. Jan Twardowski

19 czerwca 2019r. społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie zakończyła rok szkolny 2018/2019. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: pan Rafał Kowalczyk- Wójt Gminy Wąsewo, pani Marta Powierża- Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie, ks. kanonik Leszek Rukat-Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie, pan Stanisław Kowalczyk-Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wąsewie, pani Elwira Pieńkowska-przewodnicząca Rady Rodziców.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor ZPO- pan mgr inż. Dariusz Morawski. Podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w kształcenie i wychowywanie przyszłych pokoleń. Słowa uznania skierował do księdza Artura Ryszewskiego, który otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii Czarnia oraz pani Anny Traczyk, która podjęła decyzję o zmianie miejsca pracy i od września 2019 roku będzie uczyła języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim. Pan dyrektor zwrócił się do absolwentów-uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. Podkreślił, by nie zapominali o wartościach przekazywanych w trakcie edukacji w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie. Wymienił najbardziej znaczące sukcesy osiągnięte przez uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Głos zabrali również: pan Rafał Kowalczyk i ksiądz Leszek Rukat. Życzyli dzieciom spokojnych i bezpiecznych wakacji. Pani Elwira Pieńkowska-Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za cały rok pracy i serce, jakim obdarzali wszystkich uczniów. 

Ważnym punktem spotkania byłoprzekazanie sztandarów szkół przez odchodzących członków pocztu młodszym kolegom. Natalia Kryspin, Karolina Prusik, Piotr Pieńkowski, Katarzyna Godlewska, Aleksandra Kowalewska i Patryk Konopka otrzymali podziękowanie za godne reprezentowanie szkoły. Ich miejsce zajęli: Aleksandra Wojciechowicz, Julia Kowalczyk, Adrian Piórkowski, Amelia Wojciechowicz, Julia Zadroga i Jakub Rytelewski.

Następnie pan dyrektor i pani wicedyrektor oraz zaproszeni goście wręczyli uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, nagrody książkowe i dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzicom- za wyjątkową postawę i poczucie odpowiedzialności za dziecko-  listy gratulacyjne. 

W bieżącym roku szkolnym wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

 • Aurelia Głogowska, Dominik Kobryń, Magdalena Kusik, Szymon Michalski, Paulina Nowacka, Jakub Skrzecz, Paweł Strzemieczny, Wiktoria Szydlik, Kacper Wysocki- wychowawca p. Małgorzata Malicka
 • Karol Cichowski, Szymon Gajewski, Emilia Groszyk, Piotr Huk, Magdalena Krupińska, Natalia Sobotka-  wychowawca p. Lidia Pazik
 • Lena Bloch, Mikołaj Fercho, Olga Minasiewicz, Zuzanna Rupińska- wychowawca p. Agnieszka Godlewska

Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5.1, wzorowe zachowanie i stypendium:

 • Zuzanna Modzelewska (śr. 5.45), Oliwia Budniak (śr. 5.27)- wychowawca p. Justyna Kuśmierczyk
 • Maja Kacprzyk (śr. 5.67), Amelia Wojciechowicz (śr. 5.58), Jakub Trojanowski (śr. 5.50), Julia Kowalczyk (śr. 5.42), Julia Zadroga (śr. 5.33)- wychowawca p. Remigiusz Trembowski
 • Aleksandra Wojciechowicz (śr. 5.50)Wiktoria Guberów (śr. 5.42), Sebastian Kołodziejczyk (śr. 5.25), Filip Gajewski (śr. 5.25)- wychowawca p. Wojciech Pawłowski
 • Oskar Korbin (śr. 5.18), Jakub Rytelewski (śr. 5.18), Wiktor Samoraj (śr. 5.18)- wychowawca p. Przemysław Gozdowski
 • Paulina Prusik (śr. 5.50), Katarzyna Godlewska (śr. 5.11), Aleksandra Kowalewska (śr. 5.11)- wychowawca p. Anna Traczyk
 • Adrian Sikora (śr. 5.44), Natalia Kryspin (śr. 5.25)- wychowawca p. Anna Skalik
 • Piotr Pieńkowski (śr. 5.27), Kacper Radecki (śr. 5.11)- wychowawca p. Barbara Wojciechowicz

Nagrody książkowe za uzyskanie średniej ocen powyżej 4.75 otrzymali:

 • Bartosz Iwański (śr. 5.0), Sonia Gałązka (śr. 4,90), Klaudia Łoniewska (śr. 4.82), Amelia Piórkowska (śr. 4.82)
 • Anna Dorant (śr. 5.0), Mateusz Wapniewski (śr. 5.08)
 • Błażej Pieńkowski (śr. 4.75)
 • Jakub Gordziejczyk (śr. 4.82)
 • Jakub Świderek (śr. 5.07), Mikołaj Rydel (śr. 5.07), Anna Pieńkowska (śr. 4.79)
 • Magdalena Szymańska (śr. 4.83), Marta Daria Czarnecka (śr. 4.77)
 • Kinga Sobotka( śr. 4.89), Jakub Kowalczyk (śr. 4.78)
 • Gabriela Duda (śr. 4.88), Julia Masłowska (śr. 4.83)

Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali:

 • Kacper Zadroga  II miejsce w soku w dal w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatowych,
 • Natalia Kryspin III miejsce w biegu na 200m w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatowych,
 • Patryk Adamski III miejsce w pchnięciu kulą w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatowych,
 • Mateusz Zdziarski II miejsce w biegu na 200m w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatowych,
 • Patryk Konopka kl. VIII- I miejsce w soku w dal w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatowych

Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy osiągnęli najlepszy wynik z egzaminu- Adrian Sikora (gimnazjum) i Paulina Prusik (klasa VIII).

Pan dyrektor i pani wicedyrektor podziękowali rodzicom, którzy aktywnie i bezinteresownie uczestniczą w życiu szkoły oraz angażują się w realizację różnorodnych działań. 

Puchar Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie za zajęcie I miejsca w międzyklasowych rozgrywkach sportowych kl. I- III odebrali uczniowie klasy III, spośród klas IV- VI- przypadł uczniom klasy Vb, a w rywalizacji klas VII, VIII i gimnazjum zwyciężyli ósmoklasiści. Sportowcami roku zostali: Jakub Gordziejczyk (kl. VI) i Mateusz Zdziarski (kl.IIIa gimnazjum).

Najlepszymi czytelnikami w roku szkolnym 2018/2019 zostali: Kinga Sobotka, Amelia Wojciechowicz, Wiktoria Guberów, Oliwia Kołodziejczyk, Lena Włodarczyk, Mikołaj Fercho i Maja Kilanowska.

Uczniowie, którzy wyróżnili się 100% frekwencją to: Oliwia Kołodziejczyk, Dawid Kaczmarczyk, Zuzanna Modzelewska, Wiktoria Guberów, Sebastian Kołodziejczyk, Błażej Pieńkowski i Jan Ślusarski.

Podziękowania za sumienną pracę w zespole wokalnym i godne reprezentowanie szkoły otrzymał uczeń klasy IIIa- Szymon Włodarczyk.

W trakcie uroczystości wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandary szkół.

Prowadzący uroczystość: pani Lidia Pawelczyk i pan Sławomir Zyra odczytali także Apel Wójta Gminy Wąsewo skierowany do dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców gminy na temat bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku. 

Na koniec wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez absolwentów szkoły pod kierunkiem pani Anny Skalik i Barbary Wojciechowicz, podczas której młodzież w sposób szczególny podziękowała społeczności szkolnej za wspólnie spędzone lata. Wyrazy wdzięczności skierowali do pana dyrektora, pani wicedyrektor nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych szkoły. Podziękowali za zaangażowanie i poświęcenie oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy i kształtowanie ich osobowości, wręczając piękne kwiaty.

Spotkanie zakończył pan dyrektor, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych  wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzące od września wyzwania. 

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved