foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Oficjalna strona internetowa

Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie

Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

zak1     zak2

aparat

,,Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

                                                                                                                     Jan Paweł II

Dnia 22 czerwca 2018r. społeczność ZPO w Wąsewie wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018. Na początku pan dyrektor, mgr inż. Dariusz Morawski przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości: Pana Krzysztofa Gałązkę – przewodniczącego Rady Gminy Wąsewo, ks. Artura Ryszewskiego, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Elwirę Pieńkowską, panią wiceprzewodniczącą Iwonę Fercho, wszystkich rodziców, panią wicedyrektor mgr Agnieszkę Godlewską, wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie i uczniów, którzy dzisiaj kończą rok szkolny.

W uroczystości brały udział poczty sztandarowe szkół. Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn państwowy. Następnie pan dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w kształcenie i wychowywanie przyszłych pokoleń. Zwrócił się także do absolwentów, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. Zaznaczył, aby nie zapominali o wartościach przekazywanych w trakcie edukacji w ZPO w Wąsewie. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Gałązka, który odczytał list od wójta gminy Wąsewo, Rafała Kowalczyka. Podziękował nauczycielom za pracę i pogratulował uczniom osiągniętych wyników. Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za cały rok pracy i serce, jakim obdarzali wszystkich uczniów. W imieniu ks. proboszcza Leszka Rukata głos zabrał ks. Artur Ryszewski.

 W dalszej części spotkania pan dyrektor przedstawił wyniki klasyfikacji i promocji. Następnie pan dyrektor i pani wicedyrektor wręczyli uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, nagrody książkowe i dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzicom - za wyjątkową postawę i poczucie odpowiedzialności za dziecko -  listy gratulacyjne. W dalszej części uroczystości Pan dyrektor wraz z wychowawcami klas podziękował rodzicom, którzy aktywnie i bezinteresownie uczestniczą w życiu szkoły oraz angażują się w realizację różnorodnych działań.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie uczniów za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym. Pan dyrektor i wychowawcy klas wręczyli nagrody książkowe uczniom. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie klasy IIIb osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym, które przedstawiają się następująco: z języka angielskiego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz części matematycznej i przyrodniczej- wynik jest wyższy od średniej powiatu, województwa i kraju. Utrzymali wysoki poziom, który uzyskali trzy lata temu na sprawdzianie po klasie VI.

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości dlatego też w tym wspaniałym dniu nie zabrakło nagród za osiągnięcia sportowe. Pan dyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego, pan Sławomir Zyra, wręczyli stypendia za sukcesy sportowe w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatowych. Natomiast Pan Przemysław Gozdowski, nauczyciel wychowania fizycznego przekazał Puchar przechodni Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie za zajęcie I miejsca w międzyklasowych rozgrywkach sportowych kl. I-III szkoły podstawowej klasie III. Puchar przechodni Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie za zajęcie I miejsca w międzyklasowych rozgrywkach sportowych kl. IV- VI szkoły podstawowej otrzymała klasa VI. Klasyfikacja w międzyklasowych rozgrywkach sportowych kl. VII i klas gimnazjalnych o Puchar przechodni Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie  przedstawiła się następująco:III miejsce – 200 pkt. – klasa VII,II miejsce – 222 pkt. - klasa IIIa, a Puchar Dyrektora Szkoły otrzymała klasa IIIb( 228 pkt. )

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela”. Panią wicedyrektor Agnieszka Godlewska i pani bibliotekarka Mirosława Dziełak wręczyły nagrody książkowe dla najlepszych czytelników.

 Pan dyrektor docenił także uczniów, którzy wyróżniają się 100% frekwencją. Dwie uczennice uzyskały 100%frekwencję przez trzy lata nauki w gimnazjum.

Podziękowania za sumienną pracę w zespole wokalnym i godne reprezentowanie szkoły otrzymał zespół „Pauza”. Podziękowano również opiekunowi zespołu – pani Małgorzacie Wójcickiej.


Przedostatnim punktem uroczystości było wręczanie świadectw absolwentom naszej szkoły przez pana dyrektora i wychowawców klas. Tradycyjnie klasy III gimnazjum otrzymały również „Paszporty”, które ufundował  Pan Wójt Gminy Wąsewo, Rafał Kowalczyk, a wręczył Krzysztof Gałązka  Na zakończenie uroczystości uczniowie klas III gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar.
Ostatnim punktem  było odczytanie apelu Wójta Gminy Wąsewo skierowane do dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców gminy na temat bezpieczeństwa

Na koniec wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowana przez absolwentów szkoły pod kierunkiem pani mgr Lidii Pawelczyk, pani mgr Agnieszki Godlewskiej i pana Sławomira Zyry, podczas której młodzież w sposób szczególny podziękowała społeczności szkolnej za wspólnie spędzone lata. Słowa podziękowania skierowali do pana dyrektora, pani wicedyrektor nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych szkoły. Zaakcentowali, że czas spędzony w murach gimnazjum był czasem niezwykłym.. Podziękowali za trud ,zdobytą wiedzę i  wielką  życzliwość. Na pożegnanie pan dyrektor życzył wszystkim słonecznych a zarazem bezpiecznych wakacji.

2020 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved