foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

gwara1     gwara2

 

gwara3     gwara4

W dniu 9 października przedstawiciele naszej szkoły pan dyrektor Roman Malicki, pani mgr Małgorzata Malicka, uczniowie: Julia Majkowska, Julia Skarzyńska, Jakub Jaworski uczestniczyli po raz kolejny w warsztatach w związku z realizacją projektu „Dialog pokoleń” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Celem tych działań jest rozbudzanie zainteresowań językiem ojczystym, dziedzictwem narodowym i ocalanie od zapomnienia pięknej gwary, która stanowi przeszłość regionów.

Tym razem uczestnicy programu spotkali się w Zespole Szkół w Miętnem i Antoniówce.

 

W programie były zaplanowane:

-Wywiady z najstarszymi mieszkańcami okolic Maciejowic.

- „O powstaniu muzeum ziemi nadwiślańskiej w Antoniówce”- Jadwiga Krześniak.

- „Jaką rolę w działaniach historycznych odgrywają badania gwar?” – prof. dr hab. Barbara Falińska.

- „Drzewo rodowe Rokickich z Maciejowic”- mgr Tadeusz Kostecki.

- „Prezentacja filmu- „Rekonstrukcja dawnych zajęć gospodarskich w okolicy Maciejowic”- mgr Zbigniew Mądry.

- Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego „ O obrzędach ludowych w Antoniówce”.

- Spotkanie z zespołem „Obereczek” i najstarszymi mieszkańcami Powiśla kultywującymi tradycje ludowe oraz Kołami Gospodyń Wiejskich okolic Maciejowic”.

- Degustacja potraw regionalnych.

- Wspólne śpiewanie i tańce ludowe.

 

Na uwagę zasługuje również pobyt w Maciejowicach w miejscu bitwy stoczonej 10 października1794 r. pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę (naczelnika insurekcji) a wojskami rosyjskimi, która zakończyła się klęską wojsk powstańczych i wzięciem do niewoli rannego dyktatora powstania.

2024 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved