foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

spr1     spr2

aparat

W dniach 25-27 maja 2021 roku w naszej szkole uczniowie klasy VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Miał on formę wyłącznie pisemną. Zawierał zarówno pytania zamknięte (testowe) jak i otwarte.

Egzamin był obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej.

W tym, podobnie jak i w ubiegłym roku, przeprowadzony został na specjalnych zasadach wymuszonych pandemią COVID-19.

Tego egzaminu nie można nie zdać, ale od jego wyników zależeć może przyjęcie do wybranej szkoły średniej.

Wyniki egzaminów ogłoszone zostaną w całej Polsce 2 lipca. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie, na którym podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved