foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

ssw1     ssw2

aparat

Jest rok 2023... a w Polsce po raz 30. łączą się pełne energii i gotowe do działania zielone serca Wolontariuszy Akcji Sprzątanie Świata.

Z raportów wynika, że od początku w Akcji wzięło udział ponad 20 milionów uczestników. To, oraz fakt, że odbywa się nieprzerwanie od 30 lat, czyni tę akcję tak wyjątkową w skali świata.

Jak co roku aktywnie włączamy się w tę ogólnopolską akcję ekologiczną. Uczniowie oraz nauczyciele otrzymali rękawice i worki na śmieci a następnie wyruszyli aby sprzątać najbliższą okolice. Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

W roku jubileuszowym zapraszamy każdego do poznania tej wyjątkowej mocy Akcji Sprzątanie świata. Mocy, która łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. Niech nasze tegoroczne sprzątanie będzie tego odzwierciedleniem.

Składamy serdeczne podziękowania Społeczności Szkolnej za udział i zaangażowanie w tym ważnym wydarzeniu.

Martyna Rólka

czyt1     czyt2

aparat

W sobotę 9 września w całym kraju oraz poza granicami Polski odbyła się 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa i zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Honorowy patronat nad Narodowym Czytaniem sprawowała Para Prezydencka Agata Kornhauser - Duda i Andrzej Duda.

W dniu 13 września 2023 roku również nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Narodowego Czytania. Pan Dyrektor Dariusz Morawski zainaugurował czytanie na obydwu poziomach edukacyjnych. W klasach IV- VIII zaprezentowane były fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, natomiast uczniowie klas młodszych z wielką radością wysłuchali humorystycznych wierszy Hanny Niewiadomskiej ze zbiorku „Bajczytanki Pani Hanki”. Narodowe Czytanie odbyło się z udziałem pani wicedyrektor Agnieszki Godlewskiej, oraz nauczycieli Bożeny Podrażki, Anny Brzostek, Martyny Rólki, Lidii Pazik, Moniki Modzelewskiej, Remigiusza Trembowskiego, Edyty Wojtyły, Mirosławy Dziełak, Huberta Bobrowskiego oraz uczniów Zuzanny Rupińskiej, Bartosza Grądzkiego, Emilii Groszyk, Błażeja Kowalaka, Amelii Rupińskiej, Jana Wojtyły i Maksymiliana Gałązki.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim lektorom za czytanie, a społeczności szkolnej za wysłuchanie czytanych utworów.

rr5     rr3

rr4     rr2

rr6     rr1

4 września był dniem szczególnym. W naszej szkole miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. Pan Dyrektor – Dariusz Morawski – wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał tragiczną dla Polski rocznicę 1 września 1939 r. Oznaczała ona początek II wojny światowej, a dla Polaków tragiczną w skutkach okupację. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście: Wójt gminy Wąsewo, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz proboszcz miejscowej parafii. Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie wykonali część artystyczną, pod kierunkiem Pani Iwony Chełmickiej i Pana Remigiusza Trembowskiego, nad stroną techniczną uroczystości czuwał Pan Wojciech Pawłowski.

pec1     pec2

pec3     pec4

2 września 2023 roku przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Pecynce odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 79. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej „Opocznik” pod Pecynką, która miała miejsce w dniu 31 sierpnia 1944 r. w ramach operacji „Burza” w Puszczy Białej.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej polowej przy pomniku poległych żołnierzy 13. Pułku Piechoty Armii Krajowej Rejonu I Armii Krajowej „Opocznik”.
Na wstępie uroczystości odśpiewano Hymn Państwowy, po czym powitano gości. Następnie odczytano list od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po wręczeniu odznaczeń odczytany został Apel Pamięci, a pododdział honorowy wykonał salwę honorową, po której złożono kwiaty przed mogiłą i zapalono znicze. Wśród składających kwiaty była delegacja naszej szkoły na czele z pocztem sztandarowym.

r roku

wsz1     wsz2

aparat

Rozpoczęły się już wyczekiwane przez dzieci wakacje, jednak nie wszyscy uczniowie rozstali się z murami naszej szkoły. W dniach 3.07. – 7.07.2023 r. odbywały się w niej zajęcia „WAKACJE Z SZACHAMI”. Była to bezpłatna forma wypoczynku zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w ramach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Celem tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie oferty edukacyjnej mazowieckich szkół oraz upowszechnianie gry w szachy. 

W „WAKACJACH Z SZACHAMI” uczestniczyło 20 uczniów z klas I-VI naszej szkoły. Zajęcia trwały pięć dni po 5 godzin dziennie. Był to czas spędzony bardzo aktywnie – wypełniony grami, zabawami stolikowymi i ruchowymi w budynku szkoły oraz na świeżym powietrzu, których nieodłącznym towarzyszem były szachy.

Odbyły się też zajęcia z instruktorem szachowym Panem Sławomirem Sobocińskim, podczas których młodzi szachiści mieli możliwość pogłębiania tajników królewskiej gry. Instruktor zorganizował również dla uczestników turniej szachowy (9 rund), w wyniku którego uczniowie mieli możliwość uzyskania wyższych kategorii w zakresie umiejętności gry w szachy.

Odbył się mecz szachowy – symultana, w którym Pan Dyrektor Dariusz Morawski grał jednocześnie ze wszystkimi zawodnikami, z których każdy rozgrywał partię na swojej szachownicy.

Na zakończenie zajęć Pan Dyrektor Dariusz Morawski oraz opiekun grupy Pani Małgorzata Pazik wręczyli wszystkim uczestnikom „Wakacji z szachami” pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy organizatorom tego przedsięwzięcia za możliwość udziału w ciekawej formie wypoczynku oraz dyrekcji szkoły za ogromne wsparcie w rozwijaniu szachowej pasji.

zak1     zak2

aparat

„Mierz wysoko, pokonuj przeszkody, zdobywaj góry. Świat należy do Ciebie!”- pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 

Po Mszy Świętej odprawionej przez ks. Dariusz Krajewskiego w kościele parafialnym społeczność szkolna zebrała się w hali sportowej. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. 
Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, pan mgr inż. Dariusz Morawski. Przywitał przybyłych gości, rodziców oraz całą społeczność szkolną.  
W swoim wystąpieniu docenił całoroczną, wytężoną pracę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. Głos zabrali również zaproszeni goście: pan Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy Wąsewo, ks. kanonik Leszek Rukat - Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie, pani Marta Godlewska - przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Wąsewie i pani Iwona Fercho - przewodnicząca Rady Rodziców. Gratulowali uczniom osiągniętych sukcesów, dziękowali gronu pedagogicznemu za ciężką pracę oraz życzyli wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji.  

Ostatni dzień roku szkolnego to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tę część uroczystości rozpoczęto od dokonania zmiany asysty pocztu sztandarowego. Opiekun pan Remigiusz Trembowski i uczennice, które przekazały sztandar złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II- patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Pan Dyrektor, wójt Gminy Wąsewo, przewodnicząca Rady Rodziców i wychowawcy wręczyli wyróżnionym uczniom stypendia, nagrody książkowe oraz dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzicom listy gratulacyjne. W czasie uroczystości zostały przekazane także Puchary Przechodnie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie w międzyklasowych rozgrywkach sportowych. Nauczyciele wychowania fizycznego: pani Justyna Kuśmierczyk, pan Sławomir Zyra oraz pan Przemysław Gozdowski wręczyli uczniom stypendia sportowe, a także dyplomy za ustanowienie rekordów sportowych szkoły w różnych dyscyplinach. Nagrody książkowe z rąk bibliotekarki pani Mirosławy Dziełak otrzymali najlepsi czytelnicy. Została również doceniona działalność członków Szkolnego Koła „Caritas” i koła teatralnego, którym ks. Dariusz Krajewski i pani Anna Brzostek wręczyli pamiątkowe dyplomy. 
Szczególne podziękowania otrzymali Przyjaciele Szkoły oraz rodzice, którzy swoim zaangażowaniem, ofiarnością pomagali w realizacji planów oraz aktywnie i bezinteresownie włączali się w działania na rzecz klasy i szkoły. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw ósmoklasistom przez pana dyrektora i wychowawcę klasy ósmej, po czym Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W przedstawionej części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pani Justyny Kuśmierczyk i pani Iwony Chełmickiej młodzież podziękowała dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom za wspólnie spędzone w szkole lata.

Ważnym punktem spotkania było pożegnanie dwóch pracowników szkoły - pani Barbary Wojciechowicz i ks. Dariusza Krajewskiego. Pan Dyrektor serdecznie podziękował tym nauczycielom za wieloletnią wspaniałą współpracę, cierpliwość, wytrwałość i zaangażowanie. Życzył powodzenia i sukcesów w nowej pracy oraz spełnienia marzeń. Na zakończenie pan Dyrektor życzył wszystkim słonecznych, radosnych, pogodnych, a zarazem bezpiecznych wakacji i zaprosił uczniów na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

2023 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved