foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

jp2 

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI, RODZICE I UCZNIOWIE!

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” 

(1 Kor 13, 4-8).”  (pełne przemówienie Na stronie nauczaniejp2.pl)

Te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, a dzisiaj 2 kwietnia 2020 roku, w 15. rocznicę śmierci naszego Rodaka i patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, Centrum Myśli Jana Pawła II uczyniło je hasłem obchodów 2 kwietnia.

W obecnej sytuacji cała homilia nabrała szczególnego znaczenia. Każdy z nas może sprawić, że Święty Jan Paweł II i Jego nauka będzie wciąż żywa poprzez nasze codzienne działania i troskę o drugiego człowieka. 

Nie spotkamy się na wspólnej modlitwie w kościele parafialnym i przy pomniku naszego patrona, ale możemy o godz. 21.37 zapalić światełko w oknie, zjednoczyć się wirtualnie i w tej chwili zatrzymania i refleksji być ze sobą w duchowej łączności.

W tym czasie, oprócz codziennych spraw, niech towarzyszą nam wspomnienia, emocje i wzruszenia związane ze Świętym Janem Pawłem II.

Z poważaniem

Dyrektor ZPO

Dariusz Morawski

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved