foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Oficjalna strona internetowa

Zespołu Placówek Oświatowych w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

szpz1     szpz2

aparat

Promujemy zdrowie nie dlatego, że jest ważne, 

ale dlatego, że bez niego wszystko inne jest nieważne.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Trzy lata temu  tj. 19 sierpnia 2016 roku nasza szkoła została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pozytywnie został zaopiniowany plan działań przygotowany przez ówczesnego koordynatora- panią Annę Skalik. Od tego czasu w szereg różnorodnych akcji, programów i inicjatyw zaangażowana była cała społeczność szkoły. Szczególnie ważne było wsparcie ze strony rodziców. Na uwagę zasługuje również współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nasze działania przyniosły korzyści wszystkim uczestnikom, którzy pogłębili treści z edukacji prozdrowotnej i proekologicznej, podnosili swoje kwalifikacje, doskonalili swoje umiejętności, wymieniali się doświadczeniami, doskonaląc swój warsztat pracy. Najważniejsze wydarzenia uwieczniano na Facebooku Szkoły Promującej Zdrowie i stronie internetowej www.zpowasewo.edu.pl.

17 maja 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie trzyletnich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: pan Michał Giers- Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Danuta Zalewska- Rejonowy Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie, pan Rafał Kowalczyk- Wójt Gminy Wąsewo, pan Stanisław Kowalczyk- Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wąsewie,pani Joanna Kordek i pani Lidia Strusińska- koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych, pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, pani Agnieszka Wójcicka- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jelonkach wraz z panią Gabrielą Listwon- koordynatorem Szkoły Promującej Zdrowie, pani Krystyna Wyszyńska- Kołakowska- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych,  pani Bernadetta Budna- Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trynosach- Osiedle, pani Magdalena Konieczko- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim, pan Andrzej Radomski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasińcu, pani Elwira Pieńkowska- Przewodnicząca Rady Rodziców, pan Mirosław Augustyniak- Radny Województwa Mazowieckiego, pani Urszula Zalewska- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie, pani Anna Ambroziak- Kierownik Sekcji Higieny Pracy i Chorób Zawodowych z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, pan Marian Krupiński z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, sierż. szt. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, asp. Marek Kaczmarczyk- Dzielnicowy Gminy Wąsewo, pani Halina Szuflińska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie, pani Dorota Czartoryska- pielęgniarka w NZOZ Przychodnia Lekarska „Vish-Med”, pan Grzegorz Nadratowski- Radny Powiatu Ostrowskiego, pan Tadeusz Łoniewski- Radny Gminy Wąsewo.

Dzięki nieocenionej współpracy z rodzicami na początku spotkania mogliśmy zaprosić naszych gości na wyjątkowe przyjęcie składające się ze zdrowej żywności, sałatek i soków warzywno- owocowych oraz ciast.Pięknie podane przysmaki zachęcały do ich skosztowania. Goście byli pełni podziwu dla pomysłowości i atrakcyjności przygotowanych potraw oraz dekoracji wystaw. 

Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Szkoły- pan Dariusz Morawski. Przywitał wszystkich zebranych i zaprosił do wspólnego świętowania. Następnie koordynator ds. promocji zdrowia- pani Martyna Rólka przedstawiła wyniki przeprowadzonej autoewaluacji działań, a uczennice klas trzecich (oddziałów gimnazjalnych) omówiły realizowane projekty i programy. Część artystyczną rozpoczął występ najmłodszych uczniów naszej szkoły. Przedszkolaki, razem ze swoimi paniami, zaśpiewały piosenkę z repertuaru zespołu Fasolki- „Witaminki”. Swoje umiejętności zaprezentowali również uczniowie biorący udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez instruktorów grupy Dress Code Dance Center Bielopotocky.  Członkowie koła teatralnego przedstawili spektakl, którego tematyka dotyczyłazdrowego odżywiania. Występy dzieci pokazały jak ważne jest dla nich zdrowie oraz wspólne działania, nauka, rozwijanie zainteresowań i zdolności: tanecznych, teatralnych, wokalnych oraz sportowych. 

Po obejrzeniu prezentacji i części artystycznej głos zabrali zaproszeni gości. Wyrazili uznanie dla propagowanych w naszej szkole nawyków zdrowego odżywiania, które zaszczepione młodym ludziom, zaprocentują w przyszłości. 

W tym dniu szkołę zdobiły piękne dekoracje i wytwory pracy dzieci. W salach lekcyjnych i na szkolnych korytarzach zawisły gazetki o tematyce prozdrowotnej oraz zdjęcia ilustrujące przyjęte do realizacji założenia programowe.

Zwieńczeniem naszej pracy będzie otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Chociaż nastąpiło już podsumowanie projektu, nie zamierzamy poprzestać na tych inicjatywach. Wiemy bowiem, iż zdrowie jest wartością nadrzędną i należy o nie dbać już od najmłodszych lat.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w szeroko zakrojone działania. Dzięki tak wspaniałej współpracy rodziców, uczniów i wszystkich pracowników uroczystość miała wyjątkową oprawę orazprzebiegła w miłej i radosnej atmosferze.

ZA OGROMNY WKŁAD W PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI DZIĘKUJĘ:

  • Dyrekcji Szkoły- pani Agnieszce Godlewskiej i panu Dariuszowi Morawskiemu; 
  • nauczycielom- pani Karolinie Lesińskiej, pani Annie Brzostek, pani Małgorzacie Wójcickiej, panu Wojciechowi Pawłowskiemu, pani Lidii Pawelczyk, pani Annie Skalik, panu Przemysławowi Gozdowskiemu, panu Sławomirowi Zyrze, panu Remigiuszowi Trembowskiemu, pani Monice Modzelewskiej, pani Mirosławie Dziełak, pani Milenie Dziarskiej, pani Małgorzacie Pazik, pani Bożenie Podrażce,  pani Małgorzacie Malickiej,  pani Annie Traczyk, pani Lidii Pazik, pani Barbarze Wojciechowicz, pani Justynie Kuśmierczyk, pani Iwonie Chełmickiej; 
  • stażystkom- pani Darii Orłowskiej, pani Katarzynie Górskiej, pani Karolinie Sójce;
  • rodzicom pod przewodnictwem pani Katarzyny Zadrogi; 
  • pracownikom administracji- pani Danucie Kaczmarczyk, pani Adriannie Kowalewskiej; 
  • kucharkom- pani Bogumile Truszkowskiej, pani Małgorzacie Urbanowskiej i pani Halinie Szczechurze za przygotowanie pysznego obiadu; 
  • pracownikom obsługi- pani Iwonie Kowalczyk, pani Monice Kujawińskiej, pani Urszuli Zdunek i panu Grzegorzowi Dzierżanowskiemu za ogromne staranie oraz zaangażowanie;
  • wspaniałym uczniom za twórcze pomysły podczas realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

Martyna Rólka

2020 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved