Statut ZPO 

***

Koncepcja Pracy Szkoły - szkoła podstawowa

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

***

 Koncepcja pracy przedszkola

***

Regulamin stołówek

Procedury funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąsewie w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, MZ i GIS w roku szkolnym 2020/2021 dla nauczycieli, pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

Procedury funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Wąsewie w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, MZ i GIS w roku przedszkolnym 2020/2021 dla nauczycieli, pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.