Władze Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca – Amelia Wojciechowicz

Zastępca przewodniczącej – Adrian Piórkowski

Sekretarz – Gabriela Gajewska

Sekcja porządkowa – Szymon Gajewski, Olga Minasiewicz

Sekcja kulturalno – oświatowa –  Magdalena Jasińska, Jakub Fercho,  Amelia Piórkowska 

Sekcja dekoracyjna – Aleksandra Wojciechowicz, Sebastian Kołodziejczyk, Oliwia Podolak,  


Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pan Remigiusz Trembowski.