foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Oficjalna strona internetowa

Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie

Polish English French German Italian Spanish

Gimnazjum

gimnazjum logo

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

PATRONEM PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WĄSEWIE JEST PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

Życie Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II

 

karol wojtylaKarol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień i Emilii z Kaczorowskich.

Ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku.

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

Matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku w wieku 45 lat na zapalenie serca i nerek.

W roku 1930 Karol Wojtyła wstąpił do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W szkole wyróżniała go głęboka wiara. W gimnazjum zainteresował się teatrem. 14 maja 1938 otrzymał świadectwo maturalne z oceną celującą, wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które rozpoczął w październiku 1938 roku i wraz z ojcem przeniósł się z Wadowic do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Okres studiów to także początki twórczości poetyckiej. Dnia 18 lutego 1941 roku zmarł ojciec. Wojna, i bieda zmusiły Karola do przerwania studiów i podjęcia pracy zarobkowej w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim. W tym okresie związał się też z organizacją podziemną "Unia", powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

Jesienią roku 1941 wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny w Krakowie, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie z teatrem nastąpiło nagle w roku 1943, gdy postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął podziemne studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, 2 listopada odprawił Mszę św. prymicyjną w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. 15 listopada tegoż roku Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, skierowany przez kardynała Sapiechę na studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet w Rzymie). W 1948 roku ukończył studia – jednak z powodu braku funduszy na wydanie pracy doktorskiej drukiem nie uzyskał tytułu doktora. Tytuł ten został mu przyznany dopiero w Polsce.

Po powrocie z Rzymu Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić. Pracował tam 7 miesięcy. Tam też rozpoczął organizowanie wycieczek i podróży z młodymi ludźmi po Polsce. W marcu 1949 roku został przeniesiony na parafię św. Floriana w Krakowie.

Po śmierci w roku 1951 kardynała Sapiehy Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. W tym okresie dużo pisał m.in. na temat chrześcijańskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953 jego praca habilitacyjna „Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schelera” została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak zatwierdzenia habilitacji odmówiło komunistyczne Ministerstwa Oświaty.

Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę.

W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 30 grudnia 1963 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W roku 1967 otrzymał tytuł kardynała, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika.

Po śmierci papieża Jana Pawła I, 29 września 1978 roku rozpoczęły się przygotowania do drugiego już konklawe w tym roku. Rozpoczęło się ono 14 października, uczestniczyło w nim 111 kardynałów, między nimi Wojtyła. Najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do papiestwa byli: Giuseppe Siri, Giovanni Benelli oraz Sebastiano Baggio.

Odbyło się 8 głosowań. Podczas ostatniego, mającego miejsce o godz. 17 w poniedziałek 16 października, Karol Wojtyła uzyskał 94 głosy, co było liczbą dużo większą niż wymagane minimum. Przybrał wtedy imię Jana Pawła II.

habemus papam

 

O godz. 18:44 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wiernym rezultatów konklawe. Kardynał Pericle Felici przedstawił je zwyczajową formułą: Habemus Papam! - mamy papieża!, a następnie przedstawił nowego papieża: Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla... Ioannem Paulum Secundum!. Jan Paweł II powiedział wtedy do tłumów w języku włoskim: „Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (...). Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysławiać się w waszym... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie.”

Tak rozpoczął się ponad 25 letni pontyfikat, najdłuższy w historii po posługach św. Piotra i Pijusa IX.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po ponad 450 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem.

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został postrzelony przez zamachowca. W ostatnim czasie wielu lekarzy wyrażało opinię, że choroby i wieloletnie cierpienia Jana Pawła II były w znacznej większości skutkami tego zbrodniczego wydarzenia.

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne, do miejsc gdzie nigdy nie był żaden papież (ich spis podajemy poniżej). Był m.in. pierwszym następcą św. Piotra, który odwiedził Wielką Brytanię, zdominowaną przez kościół anglikański. Bardzo często odwiedzał on miejsca kultu Matki Boskiej: Fatimę w Portugalii, Częstochowę w Polsce, Lourdes we Francji czy Knock w Irlandii. Często podróżował też do krajów, w których chrześcijanie stanowią mniejszość.

Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał ogromną ilość listów do społeczności żydowskiej, skupiając się głównie na ofiarach holokaustu. Sam żył przecież przez długi czas w sąsiedztwie Oświęcimia. Zawsze potępiał antysemityzm w każdej jego postaci, a jego zbrodniczość często podkreślał w swoim nauczaniu. Przez cały czas stara się zbliżyć do siebie katolików i żydów (wyznawców obu tych religii). Ważnym symbolem była jego wizyta w synagodze w Rzymie - była to pierwsza wizyta papieska od początku chrześcijaństwa (nie licząc św. Piotra) w synagodze, oraz wizyta w Ziemi Świętej z modlitwą przed Ścianą Płaczu.Ekumenizm Jana Pawła II jest pojęciem bardzo szerokim, ogarniającym nie tylko wiernych poszczególnych wyznań chrześcijańskich, ale także członków innych religii i ateistów, co szczególnie podkreślił w encyklice „Redemptor hominis”.

Jan Paweł II znany jest także z ogromnych zmian, które dokonały się dzięki niemu w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i wyznawców innych religii. Z najbardziej charakterystycznych dla niego rzeczy i czynności, które nie zdarzały się podczas pontyfikatów innych papieży, można wymienić: liczne pielgrzymki zagraniczne, odwiedziny w świątyniach wyznań niekatolickich, czy nawet niechrześcijańskich, spotkania prywatne z wiernymi, mieszanie się z tłumem w trakcie pielgrzymek, żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi. Jan Paweł II postanowił zatrzeć wszystkie możliwe bariery dzielące papieża od przeciętnych ludzi.

Dokonał tego! Kochają go miliony ludzi na całym świecie, nie tylko jako Głowę Kościoła, ale również, a może przede wszystkim, jako człowieka, największą osobowość naszych czasów.

02.04.2005 o godz. 21.37 w swym mieszkaniu w Pałacu Apostolskim w Watykanie zmarł  PAPIEŻ JAN PAWEŁ II odszedł do domu Ojca.

papa giovanni

"Drodzy bracia i siostry. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza i otwiera serca na nadzieję. Ojcze, wierzymy w Ciebie, dlatego powtarzamy: Jezu, ufam Tobie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem"

Pożegnalny tekst Jana Pawła II odczytał acb. Leonardo Sandri, który Ojciec Święty przygotował tuż przed swą śmiercią.

2019 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved