foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

Drodzy Uczniowie istnieje możliwość ponownego korzystania z biblioteki szkolnej. Niestety, ze względu na panujące obecnie przepisy wprowadzone zostały istotne ograniczenia, do których należy się bezwzględnie stosować.

Zasady korzystania z biblioteki w czasie nauczania zdalnego:

  1. Biblioteka czynna jest w następujących dniach:

Poniedziałek: 12.00 - 13.00

Wtorek: 12.00 -13.00

Czwartek: 10.00-11.00

Należy ściśle przestrzegać wyznaczonych godzin!

2. Wejście do szkoły odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiologiczną (obowiązkowe zakrycie nosa oraz ust, a także dezynfekcja rąk)

3. Z zasobów biblioteki mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną.

4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz pracowników biblioteki.W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego jednocześnie w bibliotece mogą przebywać2osoby(z wyłączeniem pracowników biblioteki)i nie mogą przekraczać wyznaczonych linii. Pozostałe osoby oczekują na korytarzu szkolnym.

5. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.Każda osoba wchodząca do biblioteki jest zobowiązana dokładnie zdezynfekować ręce.

6. Podczas obecności w budynku szkoły należy się stosować do ewentualnych poleceń pracowników szkoły. 

http://zpowasewo.edu.pl/8fd4ba86-0d08-4a0a-9da1-53e89847a212" >7. Wizyta w bibliotece może mieć na celu: zwrot, lub wypożyczenie książek (2 książki do wypożyczenia maksymalnie).

8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. Zwracane  egzemplarze odkładane będą w wyznaczone miejsce i poddane minimum 3 dniowej kwarantannie.

9. Wypożyczenia książek w przedszkolu odbywają się według wcześniej ustalonych zasad. 

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved