fa1     fa2

fa3     fa4

fa5      fa6

 

Przywiązanie do mowy rodzinnej tkwi w każdym z nas
i powinno stawać się inspiracją  do troski o nią
jako o ważną część kulturyogólnonarodowej.

Witold Doroszewski

W naszej szkole 11 grudnia  2019 r. kolejny raz gościliśmy  językoznawcę, prof.dr hab. Barbarę Falińską, która przyjechała w towarzystwie prof.Irminy Wągrockiej oraz prof. Krystyny Jakowskiej. Gości serdecznie powitał pan dyrektor Dariusz Morawski oraz pani wicedyrektor Agnieszka Godlewska.

Wszystkie panie zaangażowane są w realizację projektu „Dialog pokoleń”. Jego celem jest ocalenie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się w języku mieszkańców polskich wsi. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: klasy IV-VI oraz VII-VIII. Pani prof. dr hab. Barbara Falińska wyjaśniła uczniom, że najpierw była wieś i gwara, a dopiero później powstały miasta i polszczyzna ogólnonarodowa. Gwara była językiem mówionym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, od początku zróżnicowanym terytorialnie. Szkoła i media systematycznie eliminowały wśród młodzieży chęci do posługiwania się językiem znanym z domu. Osoby, które miały w mowie naleciałości tego języka, często spotykały się z kpiną wśród rówieśników. Wszyscy starali się, by mową nie zdradzić swojego pochodzenia.
Język prosty (gwara) nadal funkcjonuje w społeczności naszego regionu, jest słyszany w mowie starszych ludzi na wsi.  
Pani Profesor Falińska gorąco zachęcała do włączenia się w zbieranie i archiwizowanie wypowiedzi starszego pokolenia: dziadków, sąsiadów itp.Uczniowie wyrazili wolę współpracy z Towarzystwem Kultury Języka. Pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego: pani Barbary Wojciechowicz i pani Anny Brzostek będą przeprowadzali wywiady ze starszymi mieszkańcami wsi, nagrywali wypowiedzi i zapisywali.

 Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze – uczestnicy stwierdzili, że „Dialog pokoleń” to bardzo ciekawy projekt, a badanie gwary w rodzinnej miejscowości będzie nadzwyczaj interesującym wyzwaniem. 

Mirosława Dziełak