foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

 

den1     den2

 

den3     den4

aparat 

 Uczyć dobrze,

 to znaczy wierzyć w to czego się uczy

 i w tych, których się uczy.

 

 

16 października 2015r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i 37. rocznicę wyboru Papieża – Polaka na Stolicę Piotrową.

W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli goście: pan wójt Rafał Kowalczyk, ksiądz proboszcz Leszek Rukat, pani prezes Maria Mścichowska, pan prezes Stanisław Kowalczyk, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, przewodnicząca R.R. pani Joanna Rydel, wiceprzewodnicząca R.R. pani Beata Dorota Kowalczyk, wiceprzewodnicząca R.R. pani Elwira Pieńkowska, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica oraz Gminnego Przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół i  odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał pan dyrektor Roman Malicki, który serdecznie powitał zaproszone osoby, pracowników i uczniów zespołu. W przemówieniu nawiązał do wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i obchodów roku papieskiego, którego motywem przewodnim są słowa: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”.  Słowa te  są wyzwaniem także dla każdego nauczyciela, który w każdym dniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę jest wychowawcą. Oświata w Wąsewie tak dobrze się rozwija dzięki temu, że miała i ma takich zaangażowanych pracujących z pasją nauczycieli. Przypomniał także inicjatywy, które są podejmowane w związku z rokiem papieskim w naszej szkole.

W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy z ust pana Rafała Kowalczyka, pani Marii Mścichowskiej, pana Stanisława Kowalczyka, księdza Leszka Rukata, pani Joanny Rydel, rodziców i uczniów. Przewodniczące Samorządu Uczniowskiego Karolina Kowalczyk i Natalia Kryspin złożyły życzenia, a uczniowie wszystkim obecnym przekazali pamiątkowe laurki.

W tym dniu tradycyjnie wręczone zostały nagrody Pana Wójta i Pana Dyrektora pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły. Złożone zostały kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych gimnazjum i szkoły podstawowej złożyli ślubowanie na sztandary szkół.

Z wielkim przeżyciem i zaangażowaniem uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który zebranych wzruszył i wprawił w zadumę. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.

Przygotowanie uroczystości było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy pana dyrektora Romana Malickiego oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Montaż słowno- muzyczny przygotowały panie: Małgorzata Wójcicka, Agnieszka Godlewska. W przygotowania włączyli się: pan Wojciech Pawłowski, pan Remigiusz Trembowski, pan Przemysław Gozdowski. Uroczystość poprowadziła pani Małgorzata Malicka.

Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność, życzenia i pamięć o szkole.

2023 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved