foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

j1     j2

aparat

„Habemus Papam! – Mamy Papieża!”

Dnia 16 października w naszej szkole obchodziliśmy 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji została zaprezentowana część artystyczna pod kierunkiem pani Anny Brzostek. Oprawę muzyczną skomponowała pani Iwona Chełmicka, a dekorację przygotowała pani Karolina Lesińska.

Na początku uroczystości pan dyrektor Dariusz Morawski wraz z delegacją uczniów i nauczycieli udał się pod pomnik Papieża Jana Pawła II, by złożyć wiązankę, zapalić znicze i pomodlić się w intencji patrona ZPO w Wąsewie. Następnie na sali gimnastycznej wygłosił przemówienie, w którym akcentował ważność pontyfikatu Papieża dla społeczności szkolnej, narodu polskiego i całego świata.

Po wysłuchaniu słów pana dyrektora uczniowie obejrzeli montaż słowno – muzyczny pt. „Mamy Papieża!”, dzięki któremu mogli przypomnieć sobie biografię Karola Wojtyły i wsłuchać się w jego poezję. Obejrzeli także krótki film przedstawiający moment wyboru Polaka na Papieża. Wysłuchali również fragmentu homilii, którą wygłosił Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty w Polsce; wtedy to wybrzmiały słowa: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Uczniowie dowiedzieli się, że Ojciec Święty to największy w świecie autorytet religijny i moralny, że nieustannie stawiał w centrum uwagi człowieka, że zawsze wzywał do zaprzestania wojen, dążył do zjednoczenia wszystkich chrześcijan, prowadził dialog z przedstawicielami różnych wyznań, błogosławił i pochylał się nad każdym człowiekiem cierpiącym, niepełnosprawnym i potrzebującym. 

Na zakończenie uroczystości zebrani zaśpiewali „Barkę” – ulubioną pieśń Jana Pawła II i wyrazili swoją wdzięczność za Jego wieloletni pontyfikat, będący w całości orędziem prawdy o człowieku i jego godności.

Anna Brzostek

Od 26 października do 8 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Zajęcia będą się odbywały w trybie on-line

1460x616

dp1     dp2

aparat

„Zawsze się raduję, spotykając dzieci. 

Pan Jezus także znajdował w tym radość!

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie;

Nie przeszkadzajcie im,

Do takich bowiem należy Królestwo

Niebieskie” ( Mk 10,14)

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

- OBCHODZIMY ŚWIĘTO WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA.

     16 października 2020r.  w naszym przedszkolu odbył się uroczysty apel z okazji 42 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Apel rozpoczęto od biografii Polaka, ukazując dzieciom wyjątkowość osoby Świętego Jana Pawła II jako człowieka i papieża. W dalszej części dzieci z ogromną radością, miłością i uznaniem podziękowały za jego pontyfikat, a także dały wyraz o swojej pamięci o tym wielkim człowieku poprzez wiersze i zaśpiewanie ulubionej pieśni papieża „Barki”. Pod koniec apelu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jan Paweł II w oczach dzieci”. Wszystkie prace dzieci zostały nagrodzone słodkimi upominkami oraz zostały wyeksponowane w naszym przedszkolu. Po apelu wybrana delegacja z przedszkola wraz z paniami udała się pod pomnik Jana Pawła II, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. 

I. Chełmicka

 den1     den2

aparat

„Nauczyciel trzyma za rękę, otwiera umysł i dotyka serca”

13 października 2020r. w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku, ze względu na panującą epidemię, nie mogli być z nami pracownicy, którzy przebywają na zasłużonej emeryturze. Zostały do nich wysłane okolicznościowe kartki z najserdeczniejszymi życzeniami i zapewnieniem o naszej pamięci. Nie zapomnieliśmy również zmarłych o pracownikach szkoły. Zajmują oni szczególne miejsce w naszych sercach i pamięci. Delegacja uczniów zapaliła znicze na ich mogiłach.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pana dyrektora Dariusza Morawskiego, który przywitał przybyłych gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: pan Rafał Kowalczyk- Wójt Gminy Wąsewo, ksiądz Leszek Rukat- Proboszcz Parafii pw. NNMP w Wąsewie, pan Grzegorz Jaworski- Przewodniczący Rady Gminy, pan Hubert Gocłowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy, pani Małgorzata Kalapeta- Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy, pan Stanisław Kowalczyk- Prezes Gminnej Spółdzielni w Wąsewie, pani Elwira Pieńkowska- Przewodnicząca Rady Rodziców ZPO w Wąsewie, pani Iwona Fercho Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Pan dyrektor przedstawił historię tego święta, a także mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Ponadto, podziękował pedagogom za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia nagród Wójta i Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne słowa podziękowania skierowali w stronę grona pedagogicznego: pan wójt Rafał Kowalczyk, ksiądz proboszcz Leszek Rukat, pani Elwira Pieńkowska oraz pan Stanisław Kowalczyk. Życzyli jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów zawodowych.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pod hasłem „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”. W swoich wypowiedziach podkreślali, że nauczyciel nie tylko uczy  i wymaga, ale też przeżywa razem z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Skierowali słowa podziękowania za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Wyrazili swą wdzięczność i uznaniedla działań podejmowanych przez pracowników oświaty. Wręczyli kwiaty panu dyrektorowi Dariuszowi Morawskiemu i pani wicedyrektor Agnieszce Godlewskiej. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. 

       

prz1     prz2

prz3     prz4

8 października uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych"Kochajmy pszczoły"  realizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Sioło" w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas warsztatów dzieci poznały życie i rolę pszczół w środowisku przyrodniczym.Zobaczyły jak zbudowany jest ul oraz jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie. W formie interaktywnej zabawy zamieniły się w pszczółki i odpowiedzialne były za konkretne zadania. Budowały pszczelą ramkę, sprzątały, karmiły młode larwy, wentylowały ul, zbierały pyłki kwiatów, pilnowały ula. Zabawę zakończyła degustacja pysznego miodu. Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu p. Adriana Rukat wręczyła wszystkim uczestniczkom pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.

w1     w2

w3     w4

24 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowali w nich uczniowie od klasy pierwszej do ósmej. Spośród nauczycieli został wybrany opiekun Samorządu na rok szkolny 2020/2021. Został nim ponownie Pan Remigiusz Trembowski. Przewodniczący i członkowie poszczególnych sekcji zostaną powołani na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego. Największą liczbę głosów w wyborach otrzymali: Szymon Gajewski, Jakub Fercho, Adrian Piórkowski, Olga Minasiewicz, Amelia Piórkowska, Amelia Wojciechowicz, Oliwia Podolak, Magdalena Jasińska, Aleksandra Wojciechowicz, Sebastian Kołodziejczyk

kasztany

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych:

8 września (wtorek) 

14 październik (środa)

2 listopad (poniedziałek)

3 dni na egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maj (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwiec (piątek)

Dyrektor ZPO w Wąsewie

Dariusz Morawski

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved