foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

noc1     noc2

aparat

25 lutego 2022 roku był wyjątkowym dniem dla uczniów klasy VI, ponieważ wieczór i noc spędzili w szkole. Spotkanie było wspólną inicjatywą nauczycieli, rodziców oraz uczniów i miało na celu integrację zespołu klasowego, pogłębianie koleżeńskich, przyjacielskich relacji, wdrażanie do różnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz umacnianie więzi ze szkołą. Zaplanowane atrakcje to m.in.: gra w piłkę nożną, dyskoteka, gry planszowe, zabawy i projekcja filmu. Śmiechom i rozmowom nie było końca. Niewielu osobom udało się tej nocy zasnąć… Nocowanie w szkole uświadomiło uczniom, jak ważne jest wspólne spędzanie wolnego czasu i z pewnością wzmocniło więzi między nimi. Opiekę nad szóstoklasistami sprawowali rodzice: pani Iwona Fercho i pani Agnieszka Kowalewska- Bloch oraz nauczyciele: pani Barbara Wojciechowicz i pan Hubert Bobrowski.

2022 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved