foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

Drodzy Uczniowie istnieje możliwość ponownego korzystania z biblioteki szkolnej. Niestety, ze względu na panujące obecnie przepisy wprowadzone zostały istotne ograniczenia, do których należy się bezwzględnie stosować.

Zasady korzystania z biblioteki w czasie nauczania zdalnego:

  1. Biblioteka czynna jest w następujących dniach:

Poniedziałek: 12.00 - 13.00

Wtorek: 12.00 -13.00

Czwartek: 10.00-11.00

Należy ściśle przestrzegać wyznaczonych godzin!

2. Wejście do szkoły odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z sytuacją epidemiologiczną (obowiązkowe zakrycie nosa oraz ust, a także dezynfekcja rąk)

3. Z zasobów biblioteki mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną.

4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz pracowników biblioteki.W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego jednocześnie w bibliotece mogą przebywać2osoby(z wyłączeniem pracowników biblioteki)i nie mogą przekraczać wyznaczonych linii. Pozostałe osoby oczekują na korytarzu szkolnym.

5. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.Każda osoba wchodząca do biblioteki jest zobowiązana dokładnie zdezynfekować ręce.

6. Podczas obecności w budynku szkoły należy się stosować do ewentualnych poleceń pracowników szkoły. 

http://zpowasewo.edu.pl/8fd4ba86-0d08-4a0a-9da1-53e89847a212" >7. Wizyta w bibliotece może mieć na celu: zwrot, lub wypożyczenie książek (2 książki do wypożyczenia maksymalnie).

8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. Zwracane  egzemplarze odkładane będą w wyznaczone miejsce i poddane minimum 3 dniowej kwarantannie.

9. Wypożyczenia książek w przedszkolu odbywają się według wcześniej ustalonych zasad. 

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved