foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

rr1     rr2

aparat

 

„Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego,

dlatego szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi,

którzy ich nauczają i według nich żyją”.

Jan Paweł II

Są tacy ludzie, których każde wypowiedziane słowo wybrzmiewa nieustannie w myśli, przywołując najpiękniejsze, wzruszające wspomnienia. Są w życiu człowieka takie chwile, których się nie zapomina, które zapisują się na stałe w sercu i pamięci…

1 września - początek roku szkolnego 2020/2021 - zapisze się w dziejach naszej szkoły i społeczności lokalnej jako dzień szczególny i wyjątkowy - Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie otrzymał nowy sztandar.

Na ten moment czekaliśmy od kilku miesięcy - okazją do świętowania miała być 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, przypadająca 18 maja. Było to wspólnym dążeniem Dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. Niestety, pandemia koronawirusa sprawiła, że zaplanowana uroczystość nie mogła się odbyć. Piękny sztandar z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, zaprojektowany przez panią wicedyrektor Agnieszkę Godlewską, czekał na nowy rok szkolny, na powrót dzieci do szkół.

W tym niezwykle ważnym wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: pan Rafał Kowalczyk- Wójt Gminy Wąsewo, ksiądz Leszek Rukat- Proboszcz Parafii pw. NNMP w Wąsewie, pan Grzegorz Jaworski- Przewodniczący Rady Gminy, pan Hubert Gocłowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy, pani Urszula Zalewska- Prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie, pani Małgorzata Kalapeta- Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy, pan Stanisław Kowalczyk- Prezes Gminnej Spółdzielni w Wąsewie, pan Paweł Czartoryski- organista w parafii Wąsewo, pan Jan Podrażka- kościelny w parafii Wąsewo, pani Elwira Pieńkowska- przewodnicząca Rady Rodziców ZPO w Wąsewie, pani Iwona Fercho i pani Eliza Gałązka- wiceprzewodniczące Rady Rodziców oraz przedstawiciele Rady Rodziców z poszczególnych klas i oddziałów przedszkolnych.  

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.20 Mszą Świętą, która w tym roku wyjątkowo została odprawiona w hali GCSiR. Podczas nabożeństwa ksiądz proboszcz Leszek Rukat dokonał aktu poświęcenia sztandaru, który został przyniesiony przez przedstawicieli rodziców. W homilii wygłoszonej do zebranych zwrócił szczególną uwagę na wartość i symbolikę sztandaru – strażnika patriotyzmu lokalnego i narodowego. W oprawę liturgii słowa włączyli się uczniowie szkoły podstawowej przygotowani przez księdza Dariusza Krajewskiego.

Po Mszy Świętej pan Grzegorz Jaworski- Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo odczytał  treść uchwały z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie nadania imienia Papieża Jana Pawła II Zespołowi Placówek Oświatowych w Wąsewie oraz jej uzasadnienie. Pięknie oprawiony akt nadania wręczył panu Dyrektorowi Wójt Gminy Wąsewo-  pan Rafał Kowalczyk. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców: pan Hubert Gocłowski, pani Iwona Fercho i pani Elwira Pieńkowska uroczyście przekazali poświęcony sztandar. Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Morawski, przyjmując go,  wyraził podziękowanie za tak cenny dar. Zapewnił, iż jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Następnie przekazał go przedstawicielom uczniów, którzy złożyli obietnicę, iż będągo czcić, szanować i nie splamią jego honoru. Niemałe wzruszenie towarzyszyło wszystkim zgromadzonym, kiedy zabrzmiały strofy „Mazurka Dąbrowskiego” - pierwszy raz w obecności nowego sztandaru. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, pani Eliza Gałązka dokonała prezentacji, podczas której wszyscy zebrani mogli zobaczyć, jak wygląda jego awers i rewers.  

Pan dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że nie jest bez znaczenia osoba, która patronuje działaniom szkoły. „Papież Jan Paweł II topiękny wzór do naśladowania.Taki patron to wielki zaszczyt, wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Całym swoim życiem pisał w ludzkich sercach. Wierzymy, że On będzie żył w każdym z nas i pozwoli nam „wypłynąć na głębię". Wyraził wdzięczność Rodzicom uczniów na czele z Radą Rodziców za tak cenny dar, jakim jest nowy sztandar, na którym widnieje wizerunek patrona szkoły- papieża Jana Pawła II.

Część oficjalną spotkania zakończyły wystąpienia zaproszonych gości: pani Urszuli Zalewskiej, pani Elwiry Pieńkowskiej oraz pana Rafała Kowalczyka, który przytoczył słynne i tak istotne w tym dniu słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Wszyscy w swych wypowiedziach zwrócili uwagę na wyjątkowy i podniosły charakter tej uroczystości. 

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego zgromadzeni wysłuchali przygotowanej przez uczniów i nauczycieli części artystycznej: „Nie zastąpi Ciebie nikt”. Montaż słowno – muzyczny ukazywał, jak wielkim człowiekiem był Jan Paweł II i jak wiele dobra uczynił, będąc pośród nas. Przekazał wiele cennych wartości: miłość do ojczyzny, wiarę, nadzieję oraz otwartość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. 

Na zakończenie pan Dyrektor podziękował księżom za wspólną Eucharystię i dar modlitwy, a osobom posługującym przy ołtarzu za okazaną pomoc. Wyraził wdzięczność dla wszystkich, którzy uświetnili to wydarzenie swoją obecnością. Podkreślił, że świadomość tego, iż tak wiele osób i instytucji wspiera naszą placówkę słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań – jest inspiracją i bodźcem do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pracy. Podziękował nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości. Uczniom życzył, by ten rok szkolny był pełen pozytywnych doświadczeń i emocji związanych z odkrywaniem świata i swoich możliwości. Życzył dobrych ocen i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Zaprosił delegację do złożenia kwiatów przed pomnikiem papieża Jana Pawła II, a uczniów na spotkania z wychowawcami. Dźwięk szkolnego dzwonka oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny.

Tak doniosła, historyczna uroczystość na długo pozostanie w umysłach i sercach całej społeczności szkolnej. Pamiętajmy: „Historia nie tworzy się sama – historię tworzą ludzie i ich dzieła”.

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved