foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Oficjalna strona internetowa

Zespołu Placówek Oświatowych w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

2001     2002

2003     2004

aparat

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”- to motto towarzyszyło przygotowaniom do uroczystości jubileuszu 200-lecia Szkoły Podstawowej w Wąsewie. 

12 grudnia 2019 roku był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.

Jubileusz zgromadził liczne grono oficjalnych gości, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów szkoły, uczniów i ich rodziców. Uczestniczyły w niej również poczty sztandarowe: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąsewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach Starych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsewie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów szkoły, której przewodniczył ksiądz Leszek Rukat- proboszcz parafii pw. NNMP w Wąsewie oraz księża: Janusz Wiśniewski- proboszcz parafii Rogozino, Artur Ryszewski- proboszcz parafii Czarnia, Dariusz Krajewski- wikariusz parafii Wąsewo. W oprawę liturgii słowa podczas mszy włączyli się uczniowie, schola parafialna pod kierunkiem pani wicedyrektor Agnieszki Godlewskiej i pana organisty- Pawła Czartoryskiego. Pomagał także pan kościelny- Jan Podrażka.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, pan Dariusz Morawski powitał zebranych gości.Podkreślił, iż ten wyjątkowy dzień skłania do refleksji i pochylenia się nad dokonaniami minionych pokoleń. Dwustuletnia tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki była najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy dbali o wizerunek szkoły.  Swoją pracą, poświęceniem i osiągnięciami dodawali splendoru szkole i wpisali się w karty historii gminy Wąsewo, ale również rozsławiali szkołę w powiecie, województwie i kraju. 

W tym dniu nie zapomniano o nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy odeszli do wieczności i pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili znicze na grobach tych, którzy spoczywają na cmentarzu parafialnym w Wąsewie, a zgromadzeni na uroczystości uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Podczas swojego wystąpienia pan dyrektor wspólnie z przedstawicielkami Rady Rodziców: panią Iwoną Fercho i panią Elizą Gałązką uhonorował poprzednich dyrektorów placówki, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili uczniów do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Pamiątkowe medale otrzymali: pan Stanisław Wróbel, pan Tadeusz Staniaszek, pan Jan Podrażka i pan Roman Malicki (nieobecny). Rada Rodziców wręczyła również odznaczenie dyrektorowi ZPO, panu Dariuszowi Morawskiemu, podkreślając szereg dotychczasowych dokonań oraz zaangażowanie w przygotowanie tak ważnej uroczystości.

Okolicznościowe medale odebrały również osoby, które wspierają działania szkoły w stwarzaniu coraz lepszych warunków edukacyjnych:pan Rafał Kowalczyk, pan Grzegorz Jaworski, pan Hubert Gocłowski, pani Małgorzata Kalapeta, pani Anna Marszał, pan Marian Krupiński, pan Stanisław Kowalczyk, pani Urszula Zalewska i ksiądz Leszek Rukat.

Pamiątkowe statuetki za bezinteresowną pomoc i wsparcie okazane przy organizacji obchodów 200- lecia Szkoły Podstawowej otrzymali: Wójt Gminy Wąsewo, pan Rafał Kowalczyk, ksiądz Leszek Rukat, przedstawicielki Rady Rodziców: pani Iwona Fercho i pani Eliza Gałązka, pani Urszula Zalewska, państwo Aneta i Krzysztof Wapniewscy, pan Zbigniew Kowalczyk, państwo Joanna i Zdzisław Rydlowie, pan Krzysztof Gałązka, państwo Monika i Jarosław Modzelewscy. Pan dyrektor podziękował również pani profesor Barbarze Falińskiej i księdzu Januszowi Wiśniewskiemu za okazaną pomoc w trakcie przygotowywania monografii szkoły.

Piękne, pamiątkowe dyplomy wręczono także byłym nauczycielom i pracownikom szkoły. Otrzymali je:

 

Pani Irena Żyłowska,
Pani Hanna Wróbel,
Pani Krystyna Karpińska,
Pani Regina Pawłowska,
Pani Danuta Baranowska,
Pani Henryka Łoniewska- Szyszkowska,
Pani Elżbieta Puścian,
Pani Danuta Szołkowska,
Pani Małgorzata Kalapeta,
Pani Krystyna Rychlik,
Pani Wanda Kamińska,
Pani Bożena Ogrodnik,
Pani Maria Kania, 

               

Pani Beata Bugajska,
Pani Marianna Sobolewska,
Pani Elżbieta Kacprzyk,
Pani Milena Szczepańska,
Pani Marta Kamińska,
Pani Hanna Staniaszek,
Pani Danuta Kaczmarczyk,
Pani Marianna Podrażka,
Pani Krystyna Podrażka- Sienicka,
Pan Wincenty Podrażka,
Pan Marek Kamiński,
Pan Zbigniew Kamiński.

 

 

Wójt Gminy Wąsewo, pan Rafał Kowalczyk w swoim przemówieniu podziękował społeczności szkolnej za przygotowanie uroczystości i wyraził swoją wdzięczność wszystkim osobom, które mają swój wkład w 200-letnią historię szkoły.

Ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej tym, którzy tworzyli szkołę, pracowali w niej i zdobywali wiedzę. Wstęgę przecięli: ksiądz Leszek Rukat, ksiądz Janusz Wiśniewski, pan Rafał Kowalczyk, pan Stanisław Wróbel, pan Tadeusz Staniaszek, pan Jan Podrażka, pan dyrektor Dariusz Morawski, pani wicedyrektor Agnieszka Godlewska, przedstawicielki Rady Rodziców: pani Iwona Fercho, pani Eliza Gałązka oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: Karolina Godlewska, Amelia Kowalewska i Jakub Rytelewski.Złożone zostały również kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II- patrona Zespołu Placówek Oświatowych. 

Jubileusz stał się okazją do przedstawienia historii szkoły i jej dorobku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia została przygotowana okolicznościowa publikacja zawierająca rys historyczny, wspomnienia emerytowanych nauczycieli i absolwentów, informacje o osiągnięciach uczniów, a także nazwiska osób związanych ze szkołą na przestrzeni lat: dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz absolwentów. Monografię otrzymał każdy z przybyłych gości. Ponadto pan Remigiusz Trembowski przedstawił jej fragmenty w formie prezentacji.

Wspomnienia szkolnych lat obudziła w zgromadzonych część artystyczna przygotowana przez panie: Agnieszkę Godlewską i Barbarę Wojciechowicz. W montażu słowno- muzycznym: „Na tradycjach przeszłości - budujemy przyszłość” wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele pracujący obecnie (pan Remigiusz Trembowski) i w przeszłości (pani Krystyna Karpińska), absolwenci (Anna Godlewska, Julia Skarzyńska i Amelia Pazik) oraz przyjaciele szkoły (pani Aneta Wapniewska i pani Renata Gordziejczyk). 

Na zakończenie padło wiele ciepłych i serdecznych słów od zaproszonych gości, którzy na ręce pana dyrektora wręczali okolicznościowe grawertony upamiętniające jubileusz dwustulecia szkoły, składali gratulacje i wyrazyuznania za przygotowanie tak doniosłej uroczystości.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do oglądania kronik i wystawy zdjęć. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań, wspomnień i głębokich, szczerych wzruszeń, jak również słodkiego akcentu- jubileuszowego tortu.

Uroczystość zyskała wyjątkową oprawę dzięki przepięknej scenografii hali sportowej i sali gimnastycznej wykonanej przez nauczycieli naszej szkoły: panią Annę Skalik, panią Lidię Pazik, panią Karolinę Lesińską, panią Lidię Pawelczyk, panią Justynę Kuśmierczyk, pana Przemysława Gozdowskiego. Wystawę kronik szkoły przygotowała pani Anna Brzostek.

Za nagłośnienie, przygotowanie prezentacji i wykonanie pamiątkowych fotografii odpowiedzialny był pan Wojciech Pawłowski. Uczniowie klasy VIII: Agata Bloch, Klaudia Kowalewska, Oskar Budny i Mikołaj Rydel na powitanie wręczali gościom pamiątkowe znaczki.  

Uroczystość prowadzili: pani Lidia Pawelczyk, pan Remigiusz Trembowski. 

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych składa serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i ich rodzicom za pomoc i zaangażowanie przy organizacji uroczystości.Dziękuje również wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili obchody jubileuszu 200- lecia szkoły.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

2020 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved