foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Oficjalna strona internetowa

Zespołu Placówek Oświatowych w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

jp2 

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI, RODZICE I UCZNIOWIE!

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” 

(1 Kor 13, 4-8).”  (pełne przemówienie Na stronie nauczaniejp2.pl)

Te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, a dzisiaj 2 kwietnia 2020 roku, w 15. rocznicę śmierci naszego Rodaka i patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, Centrum Myśli Jana Pawła II uczyniło je hasłem obchodów 2 kwietnia.

W obecnej sytuacji cała homilia nabrała szczególnego znaczenia. Każdy z nas może sprawić, że Święty Jan Paweł II i Jego nauka będzie wciąż żywa poprzez nasze codzienne działania i troskę o drugiego człowieka. 

Nie spotkamy się na wspólnej modlitwie w kościele parafialnym i przy pomniku naszego patrona, ale możemy o godz. 21.37 zapalić światełko w oknie, zjednoczyć się wirtualnie i w tej chwili zatrzymania i refleksji być ze sobą w duchowej łączności.

W tym czasie, oprócz codziennych spraw, niech towarzyszą nam wspomnienia, emocje i wzruszenia związane ze Świętym Janem Pawłem II.

Z poważaniem

Dyrektor ZPO

Dariusz Morawski

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. 

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusaw Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych. 

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.  

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

W dniach od 30 marca do1 kwietnia br. każdy z Was będzie mógł wziąć udział w próbnym egzaminie. Praca z arkuszem egzaminacyjnym w określonym czasie pozwoli na sprawdzenie wiadomości i umiejętności, które już opanowaliście. Pozwoli także na zidentyfikowanie tych, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Materiały tj. arkusze w wersji standardowej i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz nagrania w formacie mp3 (do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych), zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:


- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

- 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Szczegółowe informacje o próbnym egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą klasy, nauczycielem danego przedmiotu lub bezpośrednio ze mną.

Dyrektor ZPO w Wąsewie

Dariusz Morawski

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich. 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich. 

W związku z koronawirusem proszę o wpłaty za obiady za miesiąc marzec w kwocie 28zł. (dotyczy szkoły).
W przedszkolu wysokość opłat przekażą wychowawcy SMS-em.
Wpłaty na konto bankowe Numer rachunku bankowego do wpłat: 94 8930 0004 0000 0130 2000 0010
Jeżeli ktoś wpłacił inną kwotę, rozliczenie nastąpi po powrocie do normalnych zajęć.

DYREKTOR

DARIUSZ ADAM MORAWSKI

przedluzenie

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z wychowawcami.

2020 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved