den1     den2

aparat

W dniu 15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na początku uroczystości pan Dyrektor Dariusz Morawski w kilku zdaniach, przedstawił rys historyczny obchodzonego święta. Nadmienił, że święto to, upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Następnie złożył życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom niepedagogicznym naszej szkoły. Podczas uroczystości głos zabrał również pan Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk oraz prezes Banku Spółdzielczego pani Urszula Zalewska. Rozpoczęcie nauki w szkole to ważny moment w życiu dziecka, jak i jego rodziców. Od kilku lat podczas obchodów dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole, stało się tradycją ślubowanie klas pierwszych z udziałem ich rodziców. Uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Malickiej zaprezentowali „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy oraz piosenkę, po której nastąpiło przyrzeczenie, oraz pasowanie na ucznia dużym ołówkiem przez pana Dyrektora Dariusza Morawskiego. Pierwszoklasiści otrzymali gratulacje i pamiątkowe dyplomy od pana dyrektora i wychowawczyni, własnoręcznie wykonane zakładki i życzenia od uczniów klasy II i ich wychowawczyni pani Lidii Pazik. W dalszej części prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie pani Urszula Zalewska zachęciła do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności wręczając pierwszakom książeczki SKO z wkładem 10 złotych. Na zakończenie akademii uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wykonali humorystyczną część artystyczną o szkolnej rzeczywistości, przygotowaną przez panią Małgorzatę Wójcicką i panią Mirosławę Dziełak.